RFSU Göteborgs kansli

Publicerad 2012-10-05 | Uppdaterad 2018-02-08

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda på RFSU Göteborgs kansli. Om du har en allmän fråga till kansliet går det bra att mejla goteborg@rfsu.se eller ringa 031 - 708 79 98. Observera att vi inte bedriver någon klinisk verksamhet eller erbjuder rådgivning via telefon eller mail.

Anställda

Sofia Halth
Verksamhetschef
epost: sofia.halth@rfsu.se
tel: 0730 68 68 50

Cecilia Hallenberg
Administratör
epost: cecilia.hallenberg@rfsu.se
tel: 0761 70 39 63

IdaSofia Bogren
Samordnare för sexualundervisning.

Samordnar sexualundervisning för högstadie- och gymnasieklasser samt sexualundervisning på lättare svenska för elever på gymnasiets språkintroduktionsprogram. Samordnar också vår sexualundervisning på fritidsgårdar och liknande arenor.

epost: idasofia.bogren@rfsu.se
tel: 0761 71 42 50

Madde Lundin
Samordnare engagemang och kommunikation
epost: madde.lundin@rfsu.se
tel: 0763 01 85 63

Lina Afvander
Projektledare sexualundervisning på lättare svenska.

Projektleder arbetet med sexualundervisning som riktar sig till elever på språkintroduktionsprogrammet. Gör också en förstudie om att göra sexualupplysning mer tillgängligt med folkbildningsmetoder, t ex studiecirklar för vuxna som nyligen kommit till Sverige. Arbetar med hiv-frågor, t ex rättigheter för människor som lever med hiv.

epost: lina.afvander@rfsu.se
tel: 0763 44 47 41

Johanna Staxäng
Projektledare sexualundervisning på lättare svenska.

Arbetar med sexualundervisning för unga som nyligen kommit till Sverige samt utbildar personalgrupper och volontärer som möter unga nyanlända i sina verksamheter.

epost: johanna.staxang@rfsu.se
tel: 0730 61 34 30

Agnes Dahné
Projektledare för projektet Antirasistisk hivprevention.

Projektet handlar om att göra vårt arbete med hiv och sexualitet mer relevant och tillgängligt för personer som har erfarenhet av migration eller riskerar att utsättas för rasism. Projektet är ett samarbete mellan RFSU Göteborg, RFSL Göteborg, Positiva Gruppen Väst, Social Utveckling (Göteborgs Stad) och Närhälsans Kunskapscentrum för sexuell hälsa (Västra Götalandsregionen).

epost: agnes.dahne@rfsu.se
tel: 0735 46 44 41

Bli medlem!

För att bli medlem i RFSU Göteborg behöver du bara klicka på länken och fylla i anmälan. Glöm inte att ange  Göteborg som din lokalförening. 

Behöver du testa dig?

Hitta rätt