Funn i RFSU:s Sex og Kondom og Sånn 2011

Publiseret 19-05-2011 | Updaterad 19-05-2011

”Sex og kondom og sånn” – er en omfattende Nordisk sex- og kondomundersøkelse gjennomført av YouGov for RFSU. Dette er tredje året denne gjennomføres. Nær 5000 deltagere, i alderen 15-64 år. Landsdekkende: 1103 stk. Ca. 50/50 kvinne/mann.

Målet med undersøkelsen er å få økt forståelse og innsikt i holdninger og følelser rundt kondombruk, prevensjon, sexvaner – ja, generelt sex – og samliv i de Nordiske landene. ”Sex og kondom og sånn 2011” gir et viktig grunnlag slik at vi på riktig måte kan jobbe for å påvirke slik at flere bruker kondom, og derigjennom forebygge den kraftige spredningen av kjønnssykdommer. Funnene gir oss også god innblikk hvordan vi kan gjennomføre synlige og omfattende sommerkampanjer der RFSU synes på festivaler blant ungdommer og kampanjer i butikk der RFSU sammen med handelen skal øke synligheten og tilgjengeligheten av kondomer i butikk.

Prevensjons- og kondombruk

- Danskene verstinger i kondombruk – sammen med nordmennene. Danskene opp 1% fra i fjor men allikevel på bunn i Norden.

- 21% av den norske (samme nivå som i fjor) og den danske befolkningen oppgir kondomer som vanligste prevensjonsmetode (DK i fjor 20%), 23% av svenskene (opp fra 22%) og 25% av finnene at kondom er deres vanligste prevensjonsmetode (ned fra 29%).

- 15-19 åringer bedre på kondombruk, bare svenskene er verre enn danskene: 55% norske ungdommer alderen 15-19 år sier at de bruker kondom som sin vanligste prevensjonsmetode, tallet er 39% i Sverige, 40% i DK og 54% i FIN!!


De som har valgt kondom som prevensjonsmetode i alderen 15-19 år:

- Flest danske som bruker kondom for ikke å bli uønsket gravid, fremfor å unngå å bli smittet av en kjønnssykdom: NO 68%, 72% i SV, 78% i DK og 67% i FIN.

Er danskene de mest empatiske?? I SV og FIN svarer 3 av 10 og i Norge bare 4% av de unge, at de bruker kondom ”fordi partneren vil”, mens tallet er 14% i DK!!

De som ikke velger kondom velger den bort

- 56% dansker velger bort kondom fordi det er ”best uten”! Men det er flere som velger den bort i de andre Nordiske landene: 60% SV, 61% FI og hele 80% av nordmenn i alderen 15-20 år sier at det er ”bedre uten”.

- Kun svenskene bekymrer seg mindre om kjønnssykdommer enn danskene! Kun 19% av de danske sier de er bekymret for å få en kjønnssykdom ,17% SV, 25% FI og 34% i Norge.

- 21% av danskene syns det er usexy med kondom (samme som i Finland), 17% SV og 42% i Norge.

- 35% av danskene bruker ingen beskyttelse, nesten 4 av 10 nordmenn og svensker og 33% finner. Det er flere menn enn kvinner som ikke bruker beskyttelse.

- 71% av danskene bruker aldri eller sjelden kondom (samme som svenskene), mot 74% NO og 66 % i FIN.

Flere dansker sier de ALLTID bruker kondom når de har sex

- I Danmark og Sverige svarer 12% at de alltid bruker kondom når de har sex (opp fra 9% i fjor). Så få som 9% nordmenn sier de ALLTID bruker kondom (ned fra 10% i fjor). I Finland er tallet 14% (opp fra 13% i fjor),

- Danske 15-19 åringer er verst i Norden på kondombruk! Kun 16% sier de ALLTID bruker kondom, mot 20% i SV, 30% i NO og 35% i FI.

 

Videre vet vi at:

- 43% av danske single brukte kondom ved siste samleie, kun slått av finnene! 36% i NO, 39 % SV og 46% i FIN.

- Kun 28% av danske unge (15-19år) brukte kondom ved siste samleie – verst i Norden! 49% i NO, 33% i SV og 53% i FIN.

- 1 av 4 dansker sier det er smidig å bruke kondom, samme som svenskene. Mot 1 av 3 nordmenn og nær 4 av 10 av finnene.

- Danskene har hatt høyest risiko for å få kjønnssykdommer i Norden siste år (37% svarer ja på ubeskyttet sex siste år med fare for å få en kjønnssykdom), mot Norge 33%, Sverige 31% og Finland 24%.


Snakkis om sex

- Dansker snakker minst om sex:

- Nordmenn og svensker på topp: 56% nordmenn og svensker sier det er lett å snakke med partneren om sex og dette er høyest i Norden. 53% av finnene gjør det samme, og 52% av danskene – færrest i Norden!

- Dansker er minst fornøyde med sexlivet sitt!

- 48% av danskene sier de er fornøyd med sitt sexliv – lavest i Norden. Nordmenne ligger på topp med 53%, hhv 49% i Finland og SV). Kvinner og menn nær like fornøyde men kvinner er noe mer fornøyde enn menn.

Dansker hyppigst sex siste 3 måneder

- 3 av 4 har hatt sex siste 3 mnd. På høyde med nordmennene. Når det gjelder aldersgruppen 50+ er det igjen flest dansker sammen med nordmennene som sier at de har sex siste tre mnd (70% i DK og NO, 65% i FIN og 64% i SV). Dette er på nivå med fjoråret.

- I den yngste aldersgruppen er det flest dansker som har hatt sex de siste 3 mnd! Hele 56% svarer at de har det, mot 46% av svenskene, 46% av nordmennene og finnene lavest med 40%.

- Færrest dansker sier de aldri har hatt sex: 5% i DK, 7% NO og SE og FIN 8%.

- 30% av danskene i alderen 15-19 år sier de aldri har hatt sex, 41% i SE, 43% i NO og i FI 44%.

- Nordmenn har hatt flest sex-partnere i Norden siste 12 måneder, sammen med finnene!

- Svensker og dansker starter et forhold med sex hurtigere enn nordmenn og finner. Hhv 36% av svenskene og 34% av danskene har vært sammen mindre enn 2mnd før de hopper til sengs, mot finnene 31% og nordmennene 28% -> som venter lengst før de har sex.

- Det er flest dansker som har fått positive tilbakemeldinger når de foreslår kondom, 65% sier dette og det er høyest i Norden. 62% i Finland, 56% i Sverige og 48% i Norge.

- Dansker er de som syns det er vanskeligst å prate om kondom i en seksuell relasjon. 17% syns dette, mot 15% i Norge, og 12% i Finland og Sverige.


Om RFSU

- RFSU er en ideell stiftelse, som i over 75 år har drevet med opplysningsarbeid om sikker sex. Overskuddet ved salg av RFSUs produkter går til informasjons- og opplysningsarbeide både i Norden og internasjonalt.

- Å forandre og forbedre menneskers liv har vært RFSU sin drivkraft siden starten i 1933. Hver gang du kjøper et RFSU produkt bidrar du til fortsatt forandring av menneskers liv

- For ytterligere informasjon om stiftelsen og prosjektene, se www.rfsu.com