Arvot ja tavoitteet

Julkaistu 20.3.2010 | Päivitetty 5.5.2010

Lähtökohtanamme on, että seksuaalioikeudet koskevat kaikkia yksilöitä sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sen ilmaisemisesta, iästä, taloudellisesta asemasta, vammaisuudesta, hiv:stä tai kotimaasta riippumatta. Arvomme tiivistyvät kolmeen oikeuteen: oikeus olla, oikeus valita ja oikeus nauttia.

SRHR lisää yksilöiden mahdollisuuksia toteuttaa oikeuksiaan, ja se mahdollistaa sekä yksilöiden että yhteiskunnan kehityksen. SRHR:n vaikutus näkyy myös pienentyneenä köyhyytenä ja syrjintänä. Vielä tänäkin päivänä on yhteiskuntia, joissa sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sen ilmaisu tai vaikkapa materiaalinen köyhyys vaikuttavat yksilön mahdollisuuksiin valtaan, terveyteen ja omaan tahtoon.

Tavoitteenamme on tasa-arvoinen maailma, jossa kaikkien niin naisten, homoseksuaalien, biseksuaalien, trassukupuolisten ja köyhien ihmisoikeudet ovat itsestäänselvyys. Kansainvälinen kehitystyömme tähtää tähän pitkäaikaisella yhteistyöllä kohdemaan organisaation kanssa. Pyrimme myös jatkuvasti löytämään toimivia tapoja muutostyön toteuttamiseksi myös muualla maailmassa.

Poliittisen työn ja mielipidevaikuttajiemme kautta haluamme tehostaa seksuaalikysymyksiä koskevaa politiikkaa koko maailmassa. Työskentelemme erityisesti SRHR-asioihin liittyvän lainsäädännön ja käytänteiden muuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuemme työtä joka tähtää seksuaalioikeuksia kriminisoivan lainsäädännön kumoamiseen. Pyrimme myös saamaan lisää resursseja SRHR-työhön, jotta pystymme tehokkaammin levittämään tietoa seksuaalisuudesta, lisääntymisestä, terveydestä ja oikeuksista kansainvälisesti.

Lisää aiheesta: Kansainvälinen työ

Tausta ja historiaa

Oikeus ilmaiseen aborttiin, ehkäisyvälineisiin ja seksuaalivalistukseen, lainsäädännön tuntemus, tasa-arvoisuus, koulutettu hoitohenkilöstö, elämä...

Lue lisää
 

Arvot ja tavoitteet

Lähtökohtanamme on, että seksuaalioikeudet koskevat kaikkia yksilöitä sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai...

Lue lisää
 

Miksi SRHR on tärkeää?

Lyhenne SRHR tulee sanoista Sexuall and Reproductive Health & Rights. RFSU-järjestö on jo pitkään työskennellyt seksuaali- ja synnystysterveydenhuoltoon sekä seksuaalioikeuksiin liittyvissä kansainvälisissä projekteissa. Mutta miksi näemme SRHR:n niin tärkeänä?

Joka vuosi kuolee 536 000 naista, koska on raskaana. Ja jopa 8,7 miljoonaa naista vammautuu tai saa infektion synnytyksen seurauksena.

2,7 miljoonaa ihmistä saa hiv-tartunnan joka vuosi, 45 % heistä on 15–24-vuotiaita.

Joka vuosi tehdään 19 miljoonaa laitonta aborttia, joiden seurauksena 68 000 naista vuosittain menettää henkensä ja 5 miljoonaa naista hoidetaan sairaaloissa laittoman abortin seuraamusten vuoksi.

Yli 85 maassa ovat homoseksuaaliset suhteet kriminalisoituja. Seuraamukset vaihtelevat pitkästä vankeudesta jopa kuolemantuomioon.