Seksuaalinen väkivalta ja kaltoinkohtelu

Julkaistu 19.5.2011 | Päivitetty 19.5.2011

Tässä osiossa on tietoa siitä, mistä voit hakea apua ja tukea, jos sinä joudut tai joku läheisesi joutuu väkivallan tai kaltoinkohtelun uhriksi. Tietoa kotipaikkakuntasi tukipalveluista saat ottamalla yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen. Jos kyseessä on hätätilanne, soita aina numeroon 112. Poliisilta voit saada apua rikosilmoituksen tekemiseen, kun kyse on väkivallasta, uhkailusta tai muusta kaltoinkohtelusta.

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisen elämää. Se on yksi olemisemme osa-alueista riippumatta siitä, ilmennämmekö sitä vai emme. Se tarjoaa meille nautintoa ja iloa, ja se saa meidät voimaan paremmin sekä suhteessa itseemme että muihin. Sen avulla voimme rakentaa suhteita ja kehittää minäkuvaamme.

RFSU:n visio perustuu kolmeen vapauskäsitteeseen: vapauteen elää, vapauteen valita ja vapauteen nauttia. Yhden ihmisen valinta ei kuitenkaan saa merkitä toiseen kohdistuvaa pakkoa.

Kaikilla ihmisillä on oikeus seksuaaliseen koskemattomuuteen, omanarvontuntoon ja hyvinvointiin kaikissa elämän vaiheissa riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, syntyperästä, toimintakyvystä ja tilanteesta Nykyään olemme vielä kaukana tästä tavoitteesta. Ihmisten oikeutta elää, valita ja nauttia rajoitetaan päivittäin rakenteellisella syrjinnällä, väkivallanteoilla ja kaltoinkohtelulla.

Päämäärän saavuttamisen esteitä ovat vieläkin raiskaukset, pahoinpitelyt, kunniaväkivalta, viharikokset, seksuaalinen ahdistelu ja häirintä. Seksuaalisuuteen liittyvää väkivaltaa käytetään kontrolloimiseen, rankaisemiseen, vihan purkamiseen ja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen sekä ihmisten pitämiseen aisoissa niin perhepiirissä kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Väkivaltaan, ahdisteluun tai seksuaaliseen kaltoinkohteluun on monia syitä. RFSU:n klinikalla on jo vuosikausia huolehdittu raiskauksen uhreista ja hoidettu rikoksiin syyllistyneitä.

(Ote RFSU:n periaateohjelmasta)

Lisää aiheesta: Seksi ja suhteet

Sukupuolitaudit ja hiv

Sukupuolitaudit, joista käytetään myös nimitystä sukupuoliteitse tarttuvat taudit, tarttuvat mm. sukuelinten välityksellä.

Lue lisää
 

Maailman terveysjärjestön (WHO) seksuaalisuuden määritelmä

"Seksuaalisuus on olennainen osa jokaisen ihmisen persoonallisuutta. Tämä koskee niin miehiä, naisia kuin lapsiakin. Se on perustarve ja yksi ihmisyyden osa, jota ei voida erottaa muista elämän osa-alueista. Seksuaalisuus ei ole yhdynnän synonyymi. Se ei liity ihmiseen kykyyn saada orgasmeja, eikä se myöskään ole yhteenveto elämämme eroottisista piirteistä. Ne voivat kuulua seksuaalisuuteemme mutta eivät välttämättä ole osa sitä. Seksuaalisuus on paljon enemmän: se on mukana energiassa, joka saa meidät etsimään rakkautta, ihmissuhteita, lämpöä ja läheisyyttä; se ilmenee tavassamme tuntea ja herättää tunteita sekä koskettaa toisiamme. Seksuaalisuus vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin, tekoihin ja reaktioihin sekä sitä kautta henkiseen ja ruumiilliseen terveyteemme."