Nuoruus

Julkaistu 7.12.2012 | Päivitetty 3.1.2014

Matkalla aikuisuuteen

Nuoruuden ikävaiheessa (12–18 v.) ihminen irrottautuu pikku hiljaa lapsuudesta ja siirtyy aikuisuuteen. Tässä ikävaiheessa miettitään, mitä seksuaalisuus on asenteena, käyttäytymisenä, tunteena ja toimintana sekä pohtii omaa sukupuoli- ja seksuaaliidentiteettiään. Jokaisella tulee olla mahdollisuus toteuttaa omaaseksuaalisuuttaan omassa aikataulussaan. Pohdintojensa tueksi tarvitaan aikuisen antamaa seksuaalivalistusta. Oikein ajoitetulla seksuaalikasvatuksella saadaan tuettua nuoren seksuaalikehitystä.

Nuoruus ikävaiheena käynnistyy hormonitoiminnan alkamisella ja fyysisellä kasvulla. Keholliset, hormonaaliset, psykologiset ja sosiaaliset muutokset nuoren elämässä aiheuttavat monenlaisia tuntemuksia. Yhtenä kehitysvaiheen tavoitteena on hahmottaa omaa sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiä. Seksuaalisuus alkaa pikkuhiljaa liittyä omaan kehoon ja siihen liittyy eroottinen lataus. Tuntemukset saattavat tuntua hämmentäviltä ja voivat aiheuttaa pohdintoja siitä, olenko minä normaali, hyvä ja arvokas sellaisena kuin olen.

Jokainen kehittyy omaa tahtiaan, hyvinkin eriaikaisesti, ja se saattaa aiheuttaa hämmennystä. Oman kehityksen aikataulua voi yrittää hahmottaa vanhempien kehityksen aikataulun kautta, sillä osa siitä tulee perimässä. Murrosikäisenä kaipaa omaa rauhaa sekä yksityisyyttä ja kuitenkin tukea ja välittämistä aikuiselta. Koulutyön ohittavat tunteiden ja tuntemusten pohdiskelu, ja yhteenotoilla vanhempien kanssa haetaan rajoja. Tunnekuohuja tulisikin ymmärtää, mutta rajoista on silti hyvä pitää kiinni vaikka niitä vastaan taistellaankin. Liika vastuu ja vapaus voivat aiheuttaa nuoressa turvattomuutta.

Lisää aiheesta: Seksi ja suhteet

Sukupuolitaudit ja hiv

Sukupuolitaudit, joista käytetään myös nimitystä sukupuoliteitse tarttuvat taudit, tarttuvat mm. sukuelinten välityksellä.

Lue lisää
 

Maailman terveysjärjestön (WHO) seksuaalisuuden määritelmä

"Seksuaalisuus on olennainen osa jokaisen ihmisen persoonallisuutta. Tämä koskee niin miehiä, naisia kuin lapsiakin. Se on perustarve ja yksi ihmisyyden osa, jota ei voida erottaa muista elämän osa-alueista. Seksuaalisuus ei ole yhdynnän synonyymi. Se ei liity ihmiseen kykyyn saada orgasmeja, eikä se myöskään ole yhteenveto elämämme eroottisista piirteistä. Ne voivat kuulua seksuaalisuuteemme mutta eivät välttämättä ole osa sitä. Seksuaalisuus on paljon enemmän: se on mukana energiassa, joka saa meidät etsimään rakkautta, ihmissuhteita, lämpöä ja läheisyyttä; se ilmenee tavassamme tuntea ja herättää tunteita sekä koskettaa toisiamme. Seksuaalisuus vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin, tekoihin ja reaktioihin sekä sitä kautta henkiseen ja ruumiilliseen terveyteemme."