Seksuaalinen suuntautuminen

Julkaistu 7.12.2012 | Päivitetty 7.12.2012

Nuoruudessa saattaa kokea hyvinkin hämmentäviä tunteita omista ajatuksistaan, jotka liittyvät omaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Homoeroottiset ajatukset eivät aina kerro sitä, että oma seksuaalinen suuntautuminen olisi homoseksuaalisuus vaan ne voivat liittyä kehitysvaiheeseen, jossa jokainen meistä pohtii omaa seksuaalisuuttaan. Oma identiteetti, kuka ja mikä minä olen, on keskeinen tekijä ihmisen psyykkisessä ja sosiaalisessa olemassaolossa. Identiteettiimme voidaan jakaa sosiaaliseen ja henkilökohtaiseen identiteettiin. Identiteettimme on myös pitkälle kulttuurisidonnaista.

Heteroseksuaalinen henkilö kokee eroottista, seksuaalista, emotionaalisia ja sosiaalista vetoa vastakkaiseen sukupuoleen. Biseksuaalilla on kyky kokea eroottista, seksuaalista, emotionaalista ja sosiaalista vetoa kumpaan sukupuoleen tahansa. Homoseksuaali ihminen kokee romanttisia, eroottisia ja seksuaalisia tunteita samaa sukupuolta kohtaan. Arkikielessä homolla tarkoitetaan usein miehiä ja naisista käytetään yleensä nimitystä lesbo. Homoseksuaalisuutta on yritetty vuosien saatossa selittää geeniperimän, äidin sikiöajan hormonierityksen tai varhaislapsuuden tunnesuhteiden avulla. Tämä tulkinta on kuitenkin loukkaava, sillä se antaa kuvan siitä että kyseessä olisi poikkeavuus.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuulumista ei pidä ajatella poikkeavuutena vaan tasavertaisena perustana onnelliselle elämälle. Seksuaalisella suuntautumisella (kohdistuvatko tunteet samaa vai eri sukupuolta kohtaan) ei ole vaikutusta tunne-elämän tarpeisiin. Kaikilla on kyse halusta olla haluttu ja rakastettu, omasta tarpeesta toteuttaa omaa haluaan ja rakkauttaan, halu kokea turvallisuutta toisen ihmisen lähellä ja mahdollisuudesta rakentaa tulevaisuutta toisen ihmisen kanssa.

Hyvän ystävyysverkoston merkitys korostuu homo- ja lesbonuorille, sillä kaikista on tärkeää saada jakaa muiden kanssa ihastumiseen ja seksuaalisuuteen liittyviä tunteita. Tilanne on erityisen tärkeä, mikäli nuori ei saa sukulaisverkostosta tukea asiaan. Ulostulolla (coming out) tarkoitetaan sitä, että lapset kertovat vanhemmilleen omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai vanhemmat kertovat asiasta perheen ulkopuolisille. Mikäli lapsen ja vanhemman suhde on myönteinen, saattaa se ennustaa myös myönteistä vastaanottoa ulostulolle. Asia voi olla myös kriisin paikka koko perheelle. Vanhemmat käyvät asiasta usein suruprosessin, ja erityisesti uskonnollisten vanhempien saattaa olla vaikea hyväksyä lapsen seksuaalinen suuntautuminen. Vanhemmat saattavat myös kokea pettymystä lastenlapsien puuttumisesta. Oman lapsen seksuaalinen suuntautuminen voi tulla monelle vanhemmalle yllätyksenä. Oma lapsi voi tuntua jopa vieraalle. Vanhemmat voivat myös kokea pelkoa ulkopuolisten hyväksynnästä lastansa kohtaan tai pelkoa lapsen onnellisuudesta.

Lisää aiheesta: Seksi ja suhteet

Sukupuolitaudit ja hiv

Sukupuolitaudit, joista käytetään myös nimitystä sukupuoliteitse tarttuvat taudit, tarttuvat mm. sukuelinten välityksellä.

Lue lisää
 

Maailman terveysjärjestön (WHO) seksuaalisuuden määritelmä

"Seksuaalisuus on olennainen osa jokaisen ihmisen persoonallisuutta. Tämä koskee niin miehiä, naisia kuin lapsiakin. Se on perustarve ja yksi ihmisyyden osa, jota ei voida erottaa muista elämän osa-alueista. Seksuaalisuus ei ole yhdynnän synonyymi. Se ei liity ihmiseen kykyyn saada orgasmeja, eikä se myöskään ole yhteenveto elämämme eroottisista piirteistä. Ne voivat kuulua seksuaalisuuteemme mutta eivät välttämättä ole osa sitä. Seksuaalisuus on paljon enemmän: se on mukana energiassa, joka saa meidät etsimään rakkautta, ihmissuhteita, lämpöä ja läheisyyttä; se ilmenee tavassamme tuntea ja herättää tunteita sekä koskettaa toisiamme. Seksuaalisuus vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin, tekoihin ja reaktioihin sekä sitä kautta henkiseen ja ruumiilliseen terveyteemme."