Sukupuolen kokeminen

Julkaistu 7.12.2012 | Päivitetty 7.12.2012

Yleensä ihmisillä on tapana jakaa henkilöt kahteen sukupuoleen eli miehiin ja naisiin. Sukupuoli voi ilmetä meissä kuitenkin huomattavasti useammassa muodossa. Se ei ole pelkästään biologinen ominaisuus, vaan se on myös juridinen, sosiaalinen, psyykkinen ja aistinen kokemus. Sukupuoli voidaankin ryhmitellä myös koetun sukupuolen mukaan. Silloin huomio kiinnittyy siihen, millaisen sukupuoli-identiteetin ihminen on hyväksynyt omakseen.

Biologinen sukupuoli muodostuu geneettisestä, anatomisesta ja hormonaalisesta sukupuolesta. Geneettinen sukupuoli saa alkunsa sukusoluista joita ovat siittiösolut ja munasolut. Alkio ja siitä syntyvä lapsi saa sukusolujen mukana sukukromosomit. Isältä lapsi saa x- tai y-kromosomin ja äidiltä x-kromosomin. Kun kromosomit x ja y yhdistyvät on syntyvä lapsi poika, ja kun kromosomit x ja x yhdistyvät on syntyvä lapsi tyttö. Kromosomiyhdistelmä voi olla myös joku variaatio näistä.

Anatominen sukupuoli pitää sisällään ulkoiset ja sisäiset sukuelimet. Naisella ne ovat kohtu, munasarjat, emätin ja ulkoiset sukuelimet (häpyhuulet, klitoris). Miehen sukuelimet ovat eturauhanen, rakkularauhanen, kivekset ja penis. Hormonaalisessa sukupuolessa miehen ja naisen sukuelimet tuottavat hormoneja. Naisen munasarjat tuottavat estrogeenia ja progesteronia. Miehen kivekset tuottavat testosteronia. Hormonien suhde kehossa kertoo, kumpaa sukupuolta henkilö biologisesti on.

Sosiaalinen sukupuoli viittaa siihen miksi henkilö kokee oman sukupuolensa. Tämän seikan vuoksi emme voi ajatella, että sukupuolia olisi vain mies ja nainen, koska jokainen itse määrittelee oman sukupuolensa oman kokemuksensa kautta - siksi niitä onkin yhtä monta kuin on kokemuksia. Sosiaalinen sukupuolemme muodostuu myös sen kautta miten pukeudumme ja puhumme, eleistä ja ilmeistä sekä rooliemme kautta.

Intersukupuolinen on ihminen, jolla syntymän hetkellä saattaa olla vaihtelua geneettisen, anatomisen ja hormonaalisen sukupuolen välillä. Tätä ei välttämättä huomata heti syntymän hetkellä ja osalla tytöistä saatetaan kiinnittää huomiota asiaan vasta kun esim. kuukautiset eivät ala. Intersukupuolisella saattaa olla kummankin sukupuolen tunnusmerkkejä sukuelimissä tai sukurauhasissa. Jo syntymän hetkellä määritellään lapsen sukupuoli ja lomakkeessa ovat vaihtoehdot tyttö, poika ja epäselvä sukupuoli, jota käytetään kunnes diagnosoidaan intersukupuolisuus. Suomessa syntyy vuodessa noin 20 lasta joiden sukupuoli on epäselvä, ja heistä muutama todetaan tutkimuksissa intersukupuolisiksi. Intersukupuolisen lapsen kohdalla yleensä päätetään sukupuoleksi se kumpaa ryhmää lapsi enemmän edustaa. Tilanne on vanhemmille usein hyvin hämmentävä. Yhteiskunnassamme arvotetaan asiat hyvin pitkälle sukupuolen mukaan ja osittain siksi tilanne voidaan kokea vaikeaksi. Lapsille tehtävät kirurgiset toimenpiteet jakavat paljon mielipiteitä. Pienen lapsen kohdalla ei vielä voida tietää, miksi hän itse kokee oman sukupuolensa ja aikuistuessa voi käydä niin, että oma kokemus on muuta kuin leikattu sukupuoli.

Transsukupuolinen henkilö ei koe omaksi sitä sukupuolta, joka hänelle on määritelty tai johon häntä on kasvatettu. Uusimpien tutkimusten mukaan Suomessa on 2 000–4 000 transsukupuolista henkilöä. Kokemus omasta sukupuolesta voi tulla jo lapsuudessa tai sitten myöhäisimmillään ikääntyessä. Transihmisistä käytetään myös käsitteitä Female-to-Male (biologisesti nainen mutta kokee olevansa mies) ja Male-to-Female (biologisesti mies mutta kokee olevansa nainen). Transsukupuolisen sukupuolen korjauksessa vaihdetaan myös juridinen sukupuoli. Biologiset muutokset saadaan aikaan hormonihoidoilla. Osa heistä haluaa myös kirurgisia toimenpiteitä. Koetun sukupuolen vahvistaminen vaatii psykologin ja psykiatrin haastattelut ja testaukset. Näiden avulla halutaan saada selvyys vahvemmasta sukupuolesta ja varmistaa, ettei kyse ole ohimenevästä vaiheesta, homoseksuaalisuuden kieltämisestä, psyykkisistä sairauksista tai sukupuoli-identiteettiin liittyvästä hämmennyksestä. Tutkimusprosessi kestää keskimäärin kaksi vuotta.

Transgenderit ovat ihmisiä, jotka kokevat sukupuolensa monimuotoiseksi. He voivat kokea olevansa sekä miehiä että naisia tai kokea olevansa sukupuolettomia. Transgenderit kokevat myös, että heillä on naisellisia ja miehisiä piirteitä, jotka liittyvät heidän ulkonäköönsä, eleisiinsä tai elämäntyyliinsä. Transvestiitti kokee halua pukeutua aina välillä vastakkaisen sukupuolen mukaan. Kyseessä voi olla sukupuoleltaan mies tai nainen. Trasvestisuus ei ole sairaus, vaikka heistä osa kokeekin syyllisyyttä ja häpeää halustaan. Yhteiskunnassamme naisen on huomattavasti helpompaa olla miehekäs ja pukeutua miesmäisesti ilman että se herättää kanssaihmisissä juuri minkäänlaista huomiota. Miehen näkökulmasta asia on monimutkaisempi ja osa heistä ”tyttöileekin” vain hyvin satunnaisesti.

Lisää aiheesta: Seksi ja suhteet

Sukupuolitaudit ja hiv

Sukupuolitaudit, joista käytetään myös nimitystä sukupuoliteitse tarttuvat taudit, tarttuvat mm. sukuelinten välityksellä.

Lue lisää
 

Maailman terveysjärjestön (WHO) seksuaalisuuden määritelmä

"Seksuaalisuus on olennainen osa jokaisen ihmisen persoonallisuutta. Tämä koskee niin miehiä, naisia kuin lapsiakin. Se on perustarve ja yksi ihmisyyden osa, jota ei voida erottaa muista elämän osa-alueista. Seksuaalisuus ei ole yhdynnän synonyymi. Se ei liity ihmiseen kykyyn saada orgasmeja, eikä se myöskään ole yhteenveto elämämme eroottisista piirteistä. Ne voivat kuulua seksuaalisuuteemme mutta eivät välttämättä ole osa sitä. Seksuaalisuus on paljon enemmän: se on mukana energiassa, joka saa meidät etsimään rakkautta, ihmissuhteita, lämpöä ja läheisyyttä; se ilmenee tavassamme tuntea ja herättää tunteita sekä koskettaa toisiamme. Seksuaalisuus vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin, tekoihin ja reaktioihin sekä sitä kautta henkiseen ja ruumiilliseen terveyteemme."