RFSUs ideelle arbeid i Norge

Publisert 28.06.2010 | Oppdatert 10.03.2016

I Norge har RFSU en lang tradisjon med å skape og drive ideelle aktiviteter. Hvert år lager vi en stor holdningskampanje mot russen, hvor både seksualopplysning og utdeling av utallige kondomer inngår. Vi samarbeider også med andre organisajoner om å markere egne merkedager, som for eksempel Verdens Prevensjonsdag og Verdens Aidsdag. I tillegg er vi også sterkt tilstede på mange festivaler og seminarer - for å dele ut kondomer og drive opplysningsarbeid. I det siste året har vi også startet med eget undervisningsmateriell for seksualundervisningen i skolene. Filmen "Sex på kartet" er hovedtema i dette materiellet som kan bestilles gratis via Subjectaid.

Russen
Vi har hvert år en holdningskampanje mot russen, hvor all russ får gratis kondomer sendt med sin russedressbestilling og hver skole via prevensjonssjefen/ sikkerhetsansvarlig får tilgang til undervisningsmateriell slik at de får rådene med seg på veien for å gå en sikker russetid i møte.

RFSU gjør hvert år diverse aktiviteter mot russen frem mot russetreffene, i tillegg til å være tilstede på flere arrangementer. Målet er at flest mulig skal bruke kondom så de unngår ubehagelige overraskelser når russetiden er over. 
Merkedager
Verdens Prevensjonsdag markeres 26. september og denne dagen deler vi ut gratis kondomer og informasjon. Det samme gjør vi også på Verdens Aidsdag som markeres 1. desember. Vi arbeider sammen med andre organisasjoner for å markere denne dagen.
Øvrig er vi på mange seminarer og messer for å gi opplysning og dele ut kondomer.


Sex på kartet
Dette er RFSU sin undervisningsfilm, som distribueres til lærere og andre som jobber med ungdom via Subject Aid. Filmen er 28 minutter lang, og  tar opp det meste unge lurer på rundt seksualitet og pubertet. Filmen er laget for å brukes i undervisning, og i skolepakken følger det med veiledning til filmen, mer undervisningsmaterill og 32 kondomer.