Å være gravid

Publisert 28.02.2011 | Oppdatert 28.02.2011

Ønsket graviditet

Å bli gravid er alltid en spesiell opplevelse! Lengselen etter barn har ingenting med kjønn eller seksuell legning å gjøre. Barn må ha trygghet, respekt og like muligheter uavhengig av hva foreldrene er, og uansett hvordan barnet kommer til.
I dag lever folk annerledes enn før. Mange lever i ekteskap eller samboerskap, mens andre er single, bor i kollektiv eller på andre måter. Samfunnet har endret seg og blitt mye mer mangfoldig enn i det forrige århundret. Men det er fortsatt noen forestillinger og holdninger fra «gamle dager».
I Norge er det høyt medisinsk nivå og det er liten sikkerhetsrisiko forbundet med graviditet og fødsel. Det finnes rikelig med prevensjon, og fritt abortvalg gir mulighet til å unngå uønsket graviditet. Å kunne planlegge fødselen betyr for mange å velge best egnet tidspunkt. I dag er det vanlig å vente til man er 30-35 år gammel før man blir gravid, og noen ganger enda senere. Fordi fruktbarhet avtar med alderen, kan dette noen ganger bety at det vil være vanskelig å bli gravid. Andre vil heller prøve å bli gravide før fylte 25 år eller enda tidligere. Noen er ikke planlagt gravide, men ønsker det likevel velkomment, mens andre ikke får barn til tross for mange forsøk over lang tid.

Medisinering

Bruker du medisin eller har en sykdom som kan kreve en endring i medisinering, er det fint å planlegge graviditeten i samråd med lege.

Hjelp og støtte

For deg som har psykiske eller fysiske funksjonshemninger, finnes det muligheter til å få spesialtilpasset hjelp og støtte under og etter svangerskapet.

Mer fra Sex og relasjoner

RFSU hjelper deg med seksualundervisningen!