Ønsket gravid

Publisert 24.02.2011 | Oppdatert 28.02.2011

For at en kvinne skal bli gravid, må et egg befruktes av sæd fra en mann. Dette skjer tradisjonelt gjennom vaginalt samleie. Du kan også bli gravid ved kunstig inseminasjon (plante sperma inn i skjeden). En annen variant er prøverørsmetoden.
Hvis du ønsker å bli gravid, skal du ha ubeskyttet samleie eller inseminasjon av sæd i dagene før eggløsningen. For de som har regelmessig menstruasjon inntreffer eggløsning cirka 14 dager før neste forventede menstruasjon. Hvis du har uregelmessig menstruasjon, kan du ved hjelp av for eksempel en eggløsningstest finne ut når du har eggløsning og dermed når muligheten for å bli gravid er størst. Samleiet må finne sted i løpet av de fem siste dagene før eggløsningsdagen, eller på selve dagen. Ett døgn etter eggløsning kan egget ikke lenger befruktes.

Hvordan vet jeg at jeg er gravid?

Hvis menstruasjonen uteblir, kan det være et tegn på at du er gravid. Hvis mensen normalt er regelmessig, er dette et tidlig og relativt sikkert signal. For å vite sikkert om du er gravid, kan du ta en graviditetstest.

Godt å ha noen å snakke med

Det er vanlig med motstridende følelser tidlig i svangerskapet, uansett om svangerskapet er planlagt eller ikke. Det er godt å ha noen å snakke med; din partner, nære familie eller andre du stoler på som kan hjelpe deg i din nye situasjon. Dersom du av ulike grunner vil være alene om din graviditet, kan det være bra at du har en støtteperson eller et nettverk omkring deg under og etter svangerskapet.

Svangerskap

Når du er gravid anbefales det at du tar kontakt med helsemyndighetene gjennom helsestasjonen eller din fastlege. Alle gravide kvinner i Norge har rett til råd og omsorg fra helsemyndighetene. Dette er gratis og frivillig. Din partner er også velkommen. Det er viktig å snakke om din og barnets helse under svangerskapet, din generelle helse og å forberede ditt sosiale nettverk både med hensyn til jobb eller skole.
Alle gravide får tilbud om prøver og kontroller for å sikre at mor og barn har det bra. De fleste vil også ta ultralyd. Alle har rett til økonomisk støtte ved graviditet. Det koster penger å få barn, men heldigvis bor vi i et land med gode betingelser for gravide. Undersøk dine rettigheter og diskuter dette med din arbeidsgiver og/eller NAV.

Uønsket graviditet

Snakk med helsestasjonen eller din fastlege så fort som mulig om du er i tvil om du ønsker barnet og vurderer abort.

Inseminasjon

Sliter dere med å bli gravide, eller lever dere i et lesbisk forhold, kan inseminasjon være et alternativ. Inseminasjon betyr at man fører inn sæd i skjeden eller livmorhalsen på en annen måte enn ved seksuell omgang. Det er i hovedsak to veier til dette:
AIH (Artificial Insemination by Husband) er bruk av partners sæd når kvinnen og mannen ikke har kunnet gjennomføre samleie på vanlig måte. Forsøksvis har denne behandlingsformen også vært anvendt ved nedsatt bevegelighet av sædcellene og/eller ved mindre tilfredsstillende livmorhalsslim.
AID (Artificial Insemination by Donor), donorinseminasjon, utføres med fersk eller frossen sæd fra annen giver enn partner. Fersk sæd gir de høyeste graviditetsfrekvensene. Frossen sæd kan oppbevares gjennom lengre tid med befruktningsevnen i behold og byr i praksis på en rekke fordeler. Problemet ved bruk av frossen sæd er noe lavere graviditetsfrekvens. Inseminasjon bør skje på flere dager omkring et antatt tidspunkt for eggløsning.

Prøverørsmetoden (IVF)

Prøverørsmetoden eller IVF (In vitro fertilisering) innebærer at ett eller flere egg hentes ut fra kvinnens eggstokker og befruktes av mannens sæd i en glasskål for siden å føres opp i kvinnens livmor der det befruktede egget fester seg til livmorslimhinnen og deretter utvikles videre som ved en naturlig befruktning. Den vanligste årsaken til at man tilbyr IVF ved ufrivillig barnløshet er at kvinnen mangler eggledere eller at hennes eggledere er skadet ved sykdom og/eller ved svangerskap utenfor livmoren. Sædcellene kan da ikke nå fram til egget, og egget kan ikke bli befruktet eller komme ned til livmoren.

Hva sier loven?

I 1987 fikk Norge en lov om kunstig befruktning. Innholdet i loven er i store trekk at kunstig befruktning er tillatt for par som er gift eller samboende, det er ikke tillatt for enslige. Nedfrysning av befruktede egg med oppbevaring i inntil tre år er tillatt. Nedfrysning av ubefruktede egg er forbudt. Donasjon eller salg av egg eller embryo er forbudt. Anvendelse av donorsæd til IVF (in vitro fertilisering) er forbudt. Surrogatmoderskap er forbudt.

Spontanabort

Ufrivillig abort, spontanabort, er ganske vanlig. 10-20 prosent av alle graviditeter ender i spontanabort. Det kan føles trist og tungt. Som oftest betyr det ikke at det er noe feil med kroppen. De fleste spontanaborter skjer´innen uke 12.

Ufrivillig barnløshet

Ufrivillig barnløshet rammer 10-15 prosent av alle som forsøker å få barn. Har du forsøkt, men ikke blitt gravid etter ett år, anbefales at du tar kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. De kan henvise til en gynekolog eller en fertilitetsklinikk. Er det spesielle omstendigheter kan du søke hjelp tidligere. For eksempel om du er en kvinne på over 35 år, har hatt egglederbetennelse, har svært uregelmessig mens, eller om det er grunn til å tro at mannen har redusert spermkvalitet.

Mer fra Sex og relasjoner

RFSU hjelper deg med seksualundervisningen!