Barns seksualitet

Publisert 14.02.2011 | Oppdatert 15.02.2011

Små barn utforsker og oppdager sin egen og andres kropper gjennom å titte og berøre, som for eksempel «å leke doktor».

Seksuelt relaterte leker og seksuell utforskning er en del av barnets utvikling. Når barn leker doktor, eller andre seksuelle leker, er det vanligvis barn på samme alder, som er i samme fase av utvikling og/eller har samme status i gruppen. Fremfor alt skjer disse lekene med venner eller søsken. Perioder med seksuell utforskning går opp og ned gjennom barndommen, men på forskjellige måter avhengig av alder og utviklingsnivå.

Gjennom de reaksjoner omgivelsene gir vil barn lære tidlig at de seksuelle lekene skiller seg fra andre leker, og de kan bli flaue hvis noen «avslører» dem midt i leken. Det er de voksnes ansvar å lære barnet grensene innenfor emnet seksualitet, slik som kroppslig integritet, gjensidig respekt og hva som er privat. Men det er i denne sammenheng viktig å være forsiktig og ikke gi barnet en følelse av skyld og skam.

Barn blir tidlig klar over forskjellen mellom gutt og jente. Barn fanger opp typiske kjønnsrollemønstre og forventes å ha en adferd i tråd med storsamfunnets seksuelle holdninger. Selv små barn skjønner at heteroseksualitet er normen – mest normalt og ønskelig. Den begrensningen påvirker imidlertid ikke små barns lek.

Barn er seksuelle på sine vilkår og har unike måter å oppleve og uttrykke sin seksualitet. Voksne må kunne møte barns seksuelle uttrykk og bekrefte deres følelser og opplevelser. Det er viktig at vi gir barna et språk de kan bruke til å beskrive og snakke om tanker og følelser om seksualitet. Husk at små barn er sårbare og utsatt.

Barn har mange spørsmål om seksualitet, kropp og følelser. Spørsmål som fortjener gode svar fra voksne de omgås med.

Mer fra Sex og relasjoner

RFSU hjelper deg med seksualundervisningen!