Kontaktinformasjon for presse

Publisert 12.02.2010 | Oppdatert 25.08.2014

For pressespørsmål, kontakt:

Christina Placht
Mob: 93 85 77 69

christina.placht@rfsu.no