RFSU for kvinnene

Publisert 01.02.2010 | Oppdatert 11.04.2011

Hver dag dør 1000 kvinner på grunn av egen graviditet.

Mange dør av infeksjoner etter illegale aborter eller av svangerskaps- komplikasjoner som ville vært unngått med vanlig svangerskaps- og fødselsomsorg.

I år 2000 ble FN-landene enige om åtte tusenårsmål som skal halvere fattigdommen innen 2015. Mål nr. 5, som handler om å redusere mødredødeligheten, er det målet det går dårligst med. Få organisasjoner fremhever prevensjonsmidler og sikre aborter som en måte å redusere dødeligheten blant kvinner på. I vårt internasjonale arbeid jobber vi spesielt med å kjempe for tilgangen til sikre aborter i verden.