RFSU i verden

Publisert 01.02.2010 | Oppdatert 02.02.2011

Mange steder i verden er tilgangen til både prevensjonsmidler og kunnskap om seksualitet svært dårlig.

Spesielt fattige, kvinner, unge og homofile mangler innflytelse og diskrimineres. Illegale aborter er dagligdags, og seksualrådgivning og moderne svangerskapsomsorg finnes nesten ikke.

Siden 2008 er RFSU rammeorganisasjon for Sida (Sveriges svar på Norad), noe som innebærer et mer langsiktig samarbeid for å forandre situasjonen i verdens fattige land. I dag når vi ut til 4 av 7 verdensdeler og driver samarbeidsprosjekter i Afrika, Asia og Sør‑Amerika. Vi arbeider også med å påvirke beslutningstakere, alt fra lokale politikere til på FN-nivå.