Rätten till bra förlossningsvård stärkt tack vare En god start

Publicerad 2017-03-02 | Uppdaterad 2017-03-02

Under några års tid har RFSU via vår samarbetsparter TMEP ID jobbat tillsammans med WaterAid i ett projekt finansierat av Postkodlotteriet. Projektet heter En god start och har syftat till att stärka rättigheter och förbättra hälsan för kvinnor, flickor och barn i Tanzania.
– En av de tydligaste effekterna är att antalet kvinnor som kommer till de förlossningskliniker som fått tillgång till rent vatten har tredubblas. Kollegor från WaterAid skämtar ”Men då kan ni ju inte ha varit särskilt bra på att prata om family planning* om det kommer ännu fler bebisar!” men det beror förstås på att fler väljer att föda på sjukhus när miljön där blivit så mycket bättre, berättar Cuthbert Maendaenda från TMEP ID.

Kommentera | 0 kommentarer

Han säger att båda organisationerna tillsammans verkat för en rättighetsbaserad approach. Det innebär att de förklarat för bybefolkningarna vilka rättigheter det har, både till rent vatten och till sexuell hälsa. Därmed stärks människor att kräva att det finns utbildad sjukvårdspersonal och rent vatten när de ska föda barn. Och på så vis blir hela projektet mer långsiktigt hållbart.

Projektets påverkansgrupp bildades inte förrän det var ett år kvar. Men det har haft inverkan på att lokala, politiska beslutsfattare börjat jobba närmare sjukhusledningarna. TMEP ID:s kommunikationsansvariga Eugenia Madhidha har också stöttat genom att jobba mycket med PR och sett till att publiciteten blivit en hävstång i påverkansarbetet.

Samtidigt är det svårt att veta vad som händer nu när projektet är slut.
– Vi har lyckats övertyga sjukvårdsnämnden att inte låta resultaten gå till spillo. De lägger sin budget för kommande år nu och jag hoppas att de avsätter pengar till en fortsättning. Vad gäller projektets del att involvera män, som varit TMEP ID:s ansvar från start, vet vi att det kommer att leva vidare. Det har kommit att bli en av de frågor som regelbundet tas upp på sjukhusledningarnas möten, säger Cuthbert.

Gladness och Cuthbert i samtal

Gladness samtalar med Cuthbert efter en dockteaterföreställning om sexuell hälsa.

Förutom att antalet kvinnor som väljer att föda på sjukhus ökat kraftigt kan Cuthbert och hans kollegor visa på ett mycket konkret resultat: Så kallade "gender desks" har införts på flera lokala poliskontor. Det är ett särskilt rum dit kvinnor kan gå för att anmäla om de blivit utsatta för sexuellt våld eller sexuella övergrepp. TMEP ID har hållit utbildning för poliserna, som nu inledningsvis erbjuder rådgivning för par, men sedan gör ett rättsfall av det ifall problemen inte minskar.
– Även här handlar det om att göra folk medvetna om sina rättigheter. När kvinnorna får höra att de kan anmäla sina män om de blir misshandlade eller våldtagna leder det förstås till att anmälningarna ökar. Några säger att kvinnorna har blivit "over empowered", men de har ju förstås bara blivit mer jämställda. Ingen ska behöva utsättas för våld.

Ibrahim på WaterAid Tanzania


Ibrahim Kabele på WaterAid Tanzania är faktiskt den som ursprungligen ligger bakom ansökan till Postkodlotteriet. När WaterAid fick ansökan beviljad förstod de att de hade verktygen för att jobba med vatten, hygien och sanitet, men saknade de bitarna som rörde SRHR.
– Vi verkar ju främst inom vattensektorn, inte hälsosektorn, så det här var helt nytt för oss. Jag fick höra att RFSU var kunniga, så vi kontaktade er. Ni anlitade i sin tur TMEP ID som ju har lång erfarenhet av att prata SRHR på lokal nivå.

De resultat Ibrahim vill lyfta är att mödrahälsovården uppgraderats väsentligt på distriktsjukhusen samt att lokala beslutsfattare har förstått att beteendeförändringar måste till för att förbättra hygienen. Han säger också att projektet har berört kvinnors rättigheter på flera sätt.
– Om du går till klinikerna i projektet ser du att befolkningen börjat inse sina rättigheter. De har aldrig sett vatten på sjukhusen förut, de har fått bära hem allt sitt skräp efter förlossningen. Nu inser de att det är möjligt att ha rinnande vatten och en ugn som bränner bioskräp (som t.ex moderkakan). Vi har fått folk att förstå vilken skillnad det gör. Det kommer leda till att det kräver så här bra vårdmottagande framöver.

Ibrahim säger att han tack vare samarbetet med TMEP ID insett vikten att involvera män för att förbättra hälsan för kvinnor.
– Det är inte lätt att prata om frågor som rör sexualitet, särskilt inte med den nya regeringen på plats. Män som känner sig som en del av familjen tar ansvar för family planning*. Och det gör stor skillnad för kvinnorna.

Nu ska WaterAid Tanzania påbörja ett nytt fyraårsprojekt tillsammans med Amref, med finansiering från Kanada. Ibrahim säger att En god start-projektet lägger grunden för detta.
– Projektet har tagit oss långt. Vi har lyckats skapa ett tillfälle för fortsatt arbetet. För WaterAids egen del har det gett oss självförtroende att prata om WASH** som en förbättring av vård. Det har också påverkat oss så att vi numera inte bara anställer ingenjörer utan även personer från hälso- och sjukvårdssektorn.

*family planning = ett samlingsnamn för sexualupplysning, preventivmedelsrådgivning, abort och andra sätt som låter människor bestämma om och när de ska ha barn.

**WASH= Water, Sanitation and Hygiene

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från En god start

Gravida kvinnor på Singida Regional Hospital i Tanzania

När värkarna börjar är det dags att börja vandra

Sedan ett år tillbaka bedriver RFSU, tillsammans med Wateraid Sverige, projektet ”En god start” i Tanzania med finansiering av Postkodlotteriet....

Läs mer
 
 

Att få en god start som pappa

En god start vill verka för att öka jämställdheten i familjen genom utbildningar, workshops och samtal.

 

Att få en god start som mamma

När Rehems Lyembel födde sitt tredje barn kunde hon duscha efter förlossningen, och tvätta sin bebis. Det är stor skillnad mot hur det var förr.

 

Att ge en god start som vårdgivare

Det händer att chefbarnmorska Theresia P. Ntui, som jobbar på Singida Regional Hospital, på egen hand får förlösa fyra kvinnor samtidigt. Numera är det lättare att hålla god hygien.

 

Att få en god start som ung

Ett sätt att skapa möjligheter för unga att lära sig om, och våga prata om, sex, kroppen och relationer är att anordna dockteatervisningar.

Hitta rätt