EU som global aktör

Publicerad 2009-12-22 | Uppdaterad 2015-08-21

Kommentera | 0 kommentarer

EU har ett viktigt inflytande över den globala SRHR-politiken och är dessutom världens största biståndsgivare. EU:s medlemsstater är en stark röst inom FN och förhandlar gemensamt när exempelvis FN:s Kvinnokommission sammanträder och även i andra viktiga internationella utvecklingförhandlingar.

EU har antagit viktiga rådslutsatser gällande SRHR, men inom EU är synen på SRHR delad. Malta, Polen och Ungern motarbetar förslag och skrivningar som behandlar kvinnors rätt till abort och sexualundervisning. I EU finns även starka lobbygrupper som motsätter sig kvinnors och ungas rätt att bestämma över sina egna kroppar samt rätten till information och upplysning.

Så påverkar RFSU i EU

RFSU jobbar på olika sätt för att påverka EU som global aktör. Vi arbetar med att påverka beslut i EU-parlamentet, påverka rådslutsatser genom att uppmärksamma svenska politiker och tjänstemän, stärka tjänstemännens kunskap och kompetens om SRHR i EU-kommissionen och även med att genom våra svenska ambassader påverka EU-delegationerna i fält i låg- och medelinkomstländer.

För att kunna driva frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter framåt i EUs medlemsländer och direkt riktat mot EU-parlamentet, kommissionen och rådet samarbetar vi med andra civilsamhällesorganisationer i Sverige och Europa. Bland annat genom nätverket Countdown 2015 Europe, som består av flera internationella organisationer. Samarbetet går ut på att få EU att öka biståndet till SRHR-frågor. Länk till Countdown 2015 webbplats.

RFSU är även medlem i Concord Sverige som är den svenska plattformen för det större biståndsnätverket Concord Europa. Concord Europa samlar cirka 1600 biståndsorganisationer från EU-länder och arbetar för att gemensamt påverka EU:s bistånd.

EuroNGOs är ett annat europeiskt nätverk av icke-statliga organisationer som samarbetar om SRHR och befolkningsfrågor globalt där RFSU ingår.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

Sittande Kvinnor

Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet

800 kvinnor dör varje dag för att de blivit gravida. Barnvagnsmarschen är RFSU:s kampanj mot mödradödlighet.

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Hitta rätt