FN-förhandlingar om hållbarhetsmål når sitt slutskede

Publicerad 2015-07-28 | Uppdaterad 2015-07-28

Just nu pågår slutförhandlingarna om de nya globala hållbarhetsmål som kommer att antas av FN:s generalförsamling i september 2015. Deklarationstext, mål, delmål, implementering och uppföljning avhandlas i tur och ordning under de två sista veckorna i juli. RFSU:s Karin Nilsson följer förhandlingarna på plats i New York.

Kommentera | 0 kommentarer

Processen för att ta fram målen har pågått under flera år och nu går förhandlingarna in i slutskedet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har under processen varit en av de mest kontroversiella frågorna. Sexuella rättigheter som innefattar hbt-personers rättigheter, ungdomars rätt till sexualundervisning, samt rätten till abort har till exempel inte kommit med, trots den uppenbara kopplingen mellan mödradödlighet och osäkra aborter samt det våld, fortsatt låga kunskap bland unga om säkrare sex, social marginalisering och diskriminering som hbt-personer lever under i stor del av världen.

Samtidigt anser många kvinnorättsorganisationer att den nya hållbarhetsagendan, som integrerar ekonomisk, social och miljömässighållbarhet, är ett av det mest progressiva globala ramverk som antagits vad gäller jämställdhet. Men än är inte slaget vunnet. I liknande förhandlingar har skrivelser om kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva rättigheter försvunnit ur resolutionstexter under sista kvällens nattmangling i förhandlingsrummet.

Karin Nilsson, RFSU, följer förhandlingarna på plats in NY:

Hur ser läget ut för jämställdhet och SRHR ut i förhandlingarna just nu?

– Många medlemsländer här i FN säger att jämställdhet och mänskliga rättigheter är en förutsättning för en hållbar utveckling. De vill därför att det här perspektivet stärks i texten. Det råder fortfarande delade meningar och många diskussioner om i hur stor utsträckning länder vill gå med på att inkludera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, särskilt i den politiska deklaration som kommer att rama in de nya utvecklingsmålen. En het politisk fråga som också dykt upp tyvärr är värdekonservativa förslag kring "kärnfamiljens" roll för en hållbar utveckling, på ett sätt som dessvärre diskriminerar och utesluter alla olika former av familjer som finns. Vi arbetar hårt i breda nätverk för att påverka att det här raderas och såklart att slutdokumentet ska innehålla starka och bra internationella SRHR åtaganden.

Regeringen har konsekvent prioriterat SRHR under processen genom sin feministiska utrikes och utvecklingspolitik. Hur väl slår det igenom i förhandlingsrummet?

– Den svenska regeringsdelegationen har väldigt aktivt drivit SRHR som en självklar del av de mänskliga rättigheterna och en förutsättning för att uppnå jämställdhet. De har även tydligt stått upp för kvinnor och flickors stärkta egenmakt i många områden. Det märks i Sveriges anföranden och hur de står upp för dessa frågor inom EU-gruppen, och även hur de för dialog med andra länder. Den svenska starka rösten och mervärdet att särskilt ta upp frågor som är mer politiskt känsliga, som få andra länder faktiskt driver, gör mycket stor skillnad. Om den svenska delegationen inte hade varit så aktiv och krävt mer, hade varken EU eller andra länder gett sitt tydliga stöd till SRHR och kvinnor och flickors rättigheter.

Sveriges position är ofta bunden till EU. Vad säger EU när det gäller SRHR i förhandlingarna?

– Efter mycket påtryckningar, framförallt från Sverige och Frankrike, så har nu EU till slut tydligt pekat på vikten av att inkludera SRHR kopplat till jämställdhet, samt att stärka åtaganden för internationella SRHR åtaganden. Det får en mycket positiv effekt när EU med sina 28 medlemsländer i sina tal i FN säger att de ger sitt stöd för att inkludera SRHR i en politisk deklaration som ramar in de nya utvecklingsmålen. Det gör att fler länder vågar följa efter. Breda nätverk av civilsamhällesorganisationer kräver också outtröttligt och kontinuerligt att EU och andra regioner står upp för och inkluderar SRHR.

Vilken är den största risken när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i slutskedet av förhandlingarna?

– Den största risken är att det är en så pass bred och omfattande agenda—17 mål och 169 delmål—som förhandlas nu för en hållbar utveckling utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. När så många länder ska enas om en sådan omvälvande agenda så kan frågor som är mer kontroversiella, som till exempel SRHR i vissa länder, helt enkelt tyvärr strykas för att nå fram i mål med hela överenskommelsen i FN. Men vi arbetar på för att det inte ska hända!

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

Sittande Kvinnor

Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet

800 kvinnor dör varje dag för att de blivit gravida. Barnvagnsmarschen är RFSU:s kampanj mot mödradödlighet.

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Toppmöte om millenniemålen

Två kvinnor med marmelad.

Milleniemålen är de åtta mål som världens länder tagit beslut om och som ska uppnås senast 2015. Målen handlar om fattigdomsminskning, utbildning, jämställdhet, barnadödlighet, mödrahälsa, hiv och aids samt hållbar utveckling.

Den 20-22 september 2010 möttes världens ledare i New York för att för att se vad som behöver göras för att säkerställa att målen nås om fem år.  RFSU var där och jobbade framförallt med att uppmärksamma millenniemål 5, som handlar om att minska mödradödligheten.

Hitta rätt