Högnivåmöte om millenniemålen

Publicerad 2010-09-16 | Uppdaterad 2010-09-28

Mötet är nu avslutat men läs gärna om vad som hände (för nyheter se högerspalten) eller se intressanta filmade tal (se länk nedan).

--------

 

Milleniemålen är de åtta mål som världens länder tagit beslut om och som ska uppnås senast 2015. Målen handlar om fattigdomsminskning, utbildning, jämställdhet, barnadödlighet, mödrahälsa, hiv och aids samt hållbar utveckling.

Den 20-22 september 2010 möts världens ledare i New York för att för att se vad som behöver göras för att säkerställa att målen nås om fem år. Ett förväntat resultat av mötet är ett dokument som förväntas vara framåtblickande och inriktat på praktiska åtgärder.

RFSU på plats

RFSU:s generalsekreterare Åsa Regner deltar i den svenska delegationen. RFSU kommer framför allt uppmärksamma millenniemål 5, som handlar om att minska mödradödligheten. Det är ett av de mål där vi ser minst framsteg. Målet innehåller två delar:

 • Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar mellan 1990 och 2015.
 • Till 2015 ska alla ha tillgång till reproduktiv hälsovård.

En av de viktigaste åtgärderna för att minska mödradödligheten är att säkerställa att kvinnor kan välja säkra aborter när de är oönskat gravida. RFSU vill att rätten till säkra aborter uppmärksammas under mötet.

I kampen mot mödradödlighet

Ny forskning visar att mödradödligheten har minskat de senaste åren. Det är fantastiskt och visar att om vi bara vill går det att rädda kvinnors liv. Tyvärr är minskningen är ungefär hälften av vad som behövs att nå målet 2015. De senaste rapporterna visar att 358 000 kvinnor dör varje år för att de blivit gravida. Det är cirka 1000 kvinnor som dör varje dag. Det handlar i stort sätt alltid om fattiga, utsatta kvinnor som fråntagits rätten att bestämma om de vill ha barn eller inte har tillgång till sjukvård när de är gravida. Det handlar om tonårsflickor vars unga kroppar inte är redo är föda barn. Det handlar om kvinnor som redan är mammor och lämnar efter sig sina barn.

Tillgången på preventivmedel och förlossningsvård måste öka. Mer än 200 miljoner kvinnor saknar tillgång till preventivmedel och rådgivning.

De fyra stora anledningarna till att gravida kvinnor dör är blödningar i samband med förlossning, infektioner, högt blodtryck och osäkra aborter. Trots detta är frågan om säkra aborter fortfarande kontroversiell i stora delar av världen.

Osäkra aborter kostar cirka 70 000 kvinnor livet varje år. Ytterliggare 8 miljoner kvinnor drabbas av komplikationer. Av dessa står 3 miljoner helt utan vård.

Bild: UN Photo/Evan Schneider

UN web cast – se Gunilla Carlssons tal i FN

Vad händer just nu på toppmötet? Spana in webcast live eller välj att titta på något i efterhand (se länkar nedan).

Sittande Kvinnor
 

Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet

800 kvinnor dör varje dag för att de blivit gravida. Barnvagnsmarschen är RFSU:s kampanj mot mödradödlighet.

Mammor och barn köar till en klinik i Sierra Leone.
 

Mödradödlighet

Varje dag dör 800 kvinnor för att de blivit gravida. Mödradödlighet är katastrofen som makten glömde. Och det är de fattiga som drabbas. Det måste stoppas.

Artiklar från Ottar rapport med tema mödradödlighet

 • Bild på kvinnor i Afrika

  Konflikt inför toppmötet

  Med fem år kvar innan millenniemålen ska vara uppfyllda klämtar allvarets klockor. EU är en nyckelspelare, men kan unionen möta världens förväntningar och verkligen göra skillnad – trots utlovade nya miljarder?

  Bild på en gravid kvinna och ett barn

  Sex dagars militärutgifter kan minska mödradödligheten

  Ökad jämställdhet är en nyckelfaktor för att minska mödradödligheten i världen. Men det krävs finansiering, att män tar ansvar och politisk vilja....

 • Bild från ett G8-möte

  Ingen abort på toppmötet i Kanada

  För första gången någonsin ska ett G8-möte – där världens rikaste länder samlas – fokusera på mödradödlighet. Men abort kommer inte att nämnas, det stoppas av Kanada.

  Bild p en gravid kvinna som blir undersökt.

  Sex på liv och död

  Intresset för valet till EU-parlamentet är lågt. Men EU:s tysta agerande i sexualpolitiska frågor kostar kvinnoliv för de allra fattigaste – och din...

 • Bild på publik och panel.

  Mödradöden – katastrofen som politikerna glömde

  Varför förbättras inte mödrahälsan? Den konstruktiva ilskan blomstrade när RFSU startade kampanjen Mammakampen med ett kändistätt seminarium.

  Kvinna med barn.

  EU når inte upp till biståndsmålen

  Med mindre än fem år kvar till dess att FN:s Millenniemål om halverad fattigdom ska uppnås halkar EU efter med biståndet, visar nya siffror.

Åsa Regnér på plats i New York

Åsa Regnér

RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér (bilden) deltar som sakkunnig i den svenska delegationen tillsammans med biståndsminister Gunilla Carlsson, Charlotte Petri Gornitzka, tillförordnad generaldirektör Sida, Anita Seidel, Svenska FN-förbundet, Seher Yilmaz ordförande LSU samt Fredrik Malm (FP) och Kerstin Engle (S).

 
Logotype
 

NYHET: EU lovar pengar

EU lovar en extra miljard euro till millennimålen. RFSU hoppas en stor del går till de mest eftersatta målen, däribland mål 5 om minskad mödradödlighet.

NYHET: Slutdokumentet lever inte upp till förväntningarna

Ett förväntat resultat av mötet var antagande av ett dokument som vi hade förhoppningar på skulle vara framåtblickande och inriktat på praktiska åtgärder. Tyvärr infrias inte förväntningarna om en framåtblickande och handlingskraftig plan.

NYHET: 400 miljoner dollar från UN Foundation

UN Foundation bidrar med 400 miljoner dollar till FN:s generalsekreterarens globala initiativ för att minska barn och mödradödligheten.

– Investeringar i kvinnors och barns hälsa är det bästa sättet att uppnå alla millenniemålen, säger fondens chef Timothy E Wirth.

Vad säger de på mötet?

Vad säger Togo och hur uttrycker sig Spaninen när det kommer till millenniemålen? Nu kan du själv ladda ner och läsa alla tal som hålls på mötet.

Sveriges tal hittar du här. I detta tal togs bland annat upp kvinnors rätt till sin egen kropp och det faktum att 13 procent av mödradödligheten beror på osäkra aborter.

Hitta rätt