Sex är politik

Publicerad 2015-08-21 | Uppdaterad 2016-04-06

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle. Sexualiteten och de normer som omger den påverkar de flesta delar av livet, social status, ekonomisk status, relationer och föräldraskap. Samhällets syn på vem som tillåts uttrycka sin sexualitet och på vilket sätt beror på samhällets normer. Normer kan vara positiva och bejakande men också diskriminerande och begränsande. För att alla människor ska ha frihet att vara, välja och njuta krävs ett aktivt arbete för att förändra normer, attityder och lagstiftning.

Politisk påverkan

RFSU arbetar med att påverka svensk och internationell politik på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter både i Sverige inom EU och globalt.

Påverkansarbetet bedrivs utifrån en långsiktig, löpande politisk dialog med de målgrupper vi har identifierat som viktiga för att föra SRHR-agendan framåt. Det löpande arbetet består av att bygga och upprätthålla kontakter med tjänstemän och beslutsfattare. Vi tar fram underlag och argumentationspapper, vi skriver debattartiklar och tal och vi ger expertråd inför möten och förhandlingar. Vi svarar på remisser och är med i referensgrupper när olika policyområden diskuteras. Utöver detta, anordnar vi konferenser, seminarier och resor.

SRHR i svensk utrikes- och biståndspolitik

Sveriges regering och biståndsmyndigheten Sida är viktiga aktörer på den globala biståndsarenan och på plats i länder där Sverige har ambassader. Därför är det viktigt att Sverige har ett starkt fokus på SRHR i såväl politisk dialog som i biståndsbudget.

RFSU granskar den svenska bistånds- och utrikespolitiken och bidrar med expertis i syfte att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i den samma. Detta innebär att säkerställa ett starkt stöd i den svenska riksdagen, kompetens och stöd inom biståndsmyndigheten samt tydliga svenska ställningstaganden i internationella förhandlingar i t.ex. EU och FN.

Politiker, tjänstemän, statsråd, myndigheter och andra intresseorganisationer samt media och allmänheten är alla viktiga i förändringsarbetet. RFSU granskar även hur regeringen och myndigheter agerar och prioriterar. RFSU har sedan 2010 publicerat granskningar av finansieringen till SRHR i det svenska biståndet. Länk till Sex är politik-rapporterna.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

Sittande Kvinnor

Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet

800 kvinnor dör varje dag för att de blivit gravida. Barnvagnsmarschen är RFSU:s kampanj mot mödradödlighet.

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Hitta rätt