Rapport 2013: Sex är politik - men var är pengarna?

Publicerad 2014-03-18 | Uppdaterad 2014-03-18

Detta är RFSU:s tredje rapport som granskar UD:s och Sidas bistånd till SRHR. RFSU vill att minst 10 procent av det svenska biståndet ska gå till SRHR. Denna rapport är ett sätt att följa upp huruvida UD och Sida når detta mål, och i så fall när.

Kommentera | 0 kommentarer
Framsida på rapporten 2013

Totalt uppgick det svenska biståndet till SRHR till 2,7 miljarder år 2012. Detta inkluderar bistånd till hiv och aids, delar av mer generellt stöd till hälsa och utbildning, hbt-personers rättigheter samt stöd till reproduktiv hälsa och rättigheter, exempelvis mödrahälsovård, säkra aborter och preventivmedel.

RFSU:s tidigare rapporter redovisade en minskning av stödet till SRHR från 2006. År 2010 når nivån sin lägsta punkt i absoluta tal under hela mätperioden. I årets rapport kan vi redovisa ett trendbrott från och med år 2011. Mellan 2011 och 2012 sker en ökning med 24 procent, vilket innebär drygt 640 miljoner.

Andelen SRHR i procent utav den totala biståndsbudgeten ökar dock inte förrän 2012 eftersom den totala biståndsbudgeten under 2011 ökar mer än SRHR i absoluta tal. Trots att stödet till SRHR 2012 ligger på sin högsta nivå under den mätbara perioden når andelen på 7,6 procent inte riktigt upp i 2006 års nivå på 8 procent.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

kvinna med barn

Barnvagnsmarschen 26 maj!

Varannan minut dör en människa av en graviditet, förlossning eller osäker abort. Alldeles i onödan. Sedan 2010 arrangerar RFSU Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet. Läs mer om frågan och hur DU kan engagera dig för förändring här!

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Hitta rätt