Rapport 2011: Stödet till SRHR minskar i svenskt bistånd

Publicerad 2012-02-10 | Uppdaterad 2014-03-18

RFSU kräver att regeringen lever upp till sina åtaganden och trenden vänds.

Kommentera | 0 kommentarer
Framsidan på rapporten 2011

RFSU har för andra året i rad granskat hur stor del av biståndet som går till att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Rapporten bygger på Sveriges officiella statistik som rapporteras in till OECD-DAC och täcker perioden 2006-2010. Siffrorna visar en tydlig negativ trend, Det svenska biståndet till SRHR har minskat med nära 356 miljoner kronor mellan 2006 - 2010. Det motsvarar en nedgång med knappt två procent, från 8,2% 2006 till 6,3% 2010 av det totala biståndet.

Minskningen sker under en period då SRHR varit politiskt prioriterat i svenskt bistånd och Sverige i förhandlingar i FN och EU ofta tagit ställning för individers rätt till att bestämma över sin kropp och sexualitet. Det är bra att Sverige vågar vara modig i politiska förhandlingar och har tydliga policydokument men minskade anslag underminerar trovärdigheten för den politiska dialogen kring dessa viktiga frågor.

RFSU:s granskning visar också att systemen för rapportering är bristfälliga. Det är svårt att få fram en heltäckande bild över finansieringen till SRHR och det saknas transparens över vad som görs kring sexuella och reproduktiva rättigheter inom stödet för mänskliga rättigheter och jämställdhet.

RFSU vill att

  • Minst 10 procent av utvecklingssamarbetet går till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Finansiella prioriteringar och ökningen till minst 10 procent fokuserar på de områden där Sverige kan göra mest skillnad, som att öka tillgång till preventivmedel (särskilt för unga människor), säkra och lagliga aborter, sexualundervisning, hiv-prevention och arbetet med att stärka hbt-personers rättigheter. Det är särskilt viktigt nu i slutspurten inför 2015.
  • Utrikesdepartementet och Sida förbättrar sina system för att kunna följa hur mycket och till vad SRHR-biståndet går.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

Sittande Kvinnor

Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet

800 kvinnor dör varje dag för att de blivit gravida. Barnvagnsmarschen är RFSU:s kampanj mot mödradödlighet.

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Hitta rätt