Rapport 2010: Sex är politik – men var är pengarna?

Publicerad 2010-09-08 | Uppdaterad 2016-04-06

Kartläggning från RFSU visar: Minskat svenskt bistånd till mödravård och sexuell hälsa.

Kommentera | 0 kommentarer
Framsidan på rapporten 2010

Sammanfattning/syfte med rapporten

Sverige är bra på att stå upp för SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) i politiska sammanhang. I FN leder Sverige tillsammans med några få andra länder arbetet med att säkerställa att människors rätt till sin egen kropp och sexualitet erkänns i texter och resolutioner. Det är ingen lätt kamp. Motståndet är stort. SRHR är en högpolitisk fråga inom EU och i FN.

RFSU kräver att minst 10 procent av det svenska biståndet ska gå till SRHR. Men hur ser den faktiska prioriteringen ut i pengar? När regeringen säger att de vill prioritera MDG 5 inför FN:s toppmöte om millenniemål, vad betyder det i reell finansiering? Finns det ett finansiellt tryck bakom orden? Med rapporten Sex är politik – men var är pengarna ville ta reda på hur mycket och vad som finansieras.

Globalt sett fattas det idag sex miljarder US dollar i biståndsmedel till området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Dessutom måste nivån på det globala biståndet till SRHR mer än fördubblas fram till 2015 för att de mål som sattes upp på FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 ska nås. Bara biståndet till enbart preventivmedel och kunskap om hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter behöver fyrdubblas till 2015.

Sveriges regering har prioriterat SRHR sedan 2004. I förhandlingar i FN och EU tar Sverige ofta ställning för individers rätt till att bestämma över sin kropp och sexualitet. Det är bra att Sverige vågar vara modig i politiska förhandlingar. Men mellan 2006 och 2008 minskade det svenska biståndet till SRHR med 130 miljoner. Samtidigt har den totala biståndsvolymen ökat vilket innebär att pro- centandelen har minskat från 8 till 7 procent under samma period. De finansiella prioriteringarna stämmer alltså inte överens med vad som sägs politiskt.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

Sittande Kvinnor

Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet

800 kvinnor dör varje dag för att de blivit gravida. Barnvagnsmarschen är RFSU:s kampanj mot mödradödlighet.

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Hitta rätt