Bortgift vid 12 års ålder: "Jag vill inte att det som hände mig ska hända min dotter!"
Av: Rina Saeed Khan, Islamabad

pakistanRazia Bibis broder och hennes yngsta dotter utanför Razias hus.

Razia Bibi var ”runt tolv” när hennes föräldrar gifte bort henne. Två decennier senare har hon åtta barn – och hon brottas för samma sak inte ska hända hennes döttrar:
- Min äldsta dotter, Saira, var 14 och studerade till sina slutprov i högstadiet. Min make började planera hennes bröllop. Jag bad honom att vänta tills hon fått godkänt. Jag sa att hon måste vara minst sexton år innan hon gifter sig, vilket är den lagliga giftasåldern i Pakistan nu.

“Jag har haft så många hälsoproblem på grund av mina tonårsgraviditeter.”

Jag har haft så många hälsoproblem på grund av mina tonårsgraviditeter, jag vill inte att det som hände mig ska hända henne. Om hon åtminstone gått ut högstadiet innan bröllopet så att hon är bättre utbildad och mer medveten än vad jag var.

Razias hemby, Moza Gog Lal, ligger i södra Punjab. Många lever i fattigdom. Läskunskapen är låg, människor känner inte till lagar och rättigheter, och barnäktenskap är vanligt.

Raiza gick på ett möte i sin by anordnat av Mohammed Saleem som är juridiskt biträde och en del av ett nationellt landsortsnätverk av juridiska biträden. Väl där frågade hon Saleem om han kunde hjälpa henne att slåss för sin dotters utbildning.

Saleem minns:
Hon bad mig komma hem till familjen och prata om hälsoriskerna med tidiga äktenskap. Hon sa ’snälla stoppa min man’ till mig.

Han fortsätter:
- Jag vet inte varför vårt patriarkala samhälle anser att kvinnor är underlägsna – de är också människor med lika rättigheter. För mig är giftermål av minderåriga ett brott mot mänskligheten. Jag skulle säga att ungefär 60 till 70 procent av giftermålen här sker när flickorna fyllt tretton eller fjorton år. När de är i trettioårsåldern har de fött så många barn att de åldrats i förtid, med kortare förväntad livslängd till följd.

pakistan
Advokatassistenten Mohammad Saleem.

Saleem jobbar med ett regeringsinitiativ som går ut på att lära bybor om lagen och juridiska processer. Han säger att som ett resultat av det här arbetet har kvinnor som Razia börjat höja sina röster.
- Många föder sitt första barn när de är femton. Det finns många fall av fistlar  (fistel är när det bildas en hål mellan slidan och urinblåsan eller ändtarmen) som orsakar medicinska såväl som sociala problem för kvinnorna. Dessutom ser vi en ökad förekomst av livmoderhalscancer på grund av att flickor gifter sig tidigt, säger han. Pakistan är bland de 10 länder i världen som har högst andel livmoderhalscancerfall.

“Tidiga äktenskap leder ofta till våld i hemmet.”


Saleem berättar att tidiga äktenskap ofta leder till våld i hemmet.
- Det är trots allt unga barn som gifts bort med varandra, ofta mot sin vilja.
Han påpekar att äktenskapen ofta arrangeras mellan kusiner och att pojkarna också är väldigt unga.
- Pojken de hade valt åt Saira, till exempel, är själv bara tretton år.

Saleem bestämde möte med Razias man och svärfar. Han förklarade att barnäktenskap har en negativ påverkan på hälsan. Han berättade även att de kunde komma att ställas inför rätta. 2015 höjde Punjabs regering minimiåldern för giftermål för flickor, från fjorton år (en åldersgräns som härrör från kolonialtiden) till sexton. Straffet för föräldrar och vigselförrättare höjdes från max en månad i fängelse till sex månader. Bötesbeloppet höjdes från 1000 rupees till 50 000 rupees (ungefär 4 200 SEK). En typisk dagslön för en arbetare är 600 rupees.

Efter mycket diskussioner lyckades han övertala familjen att skjuta upp Sairas bröllop med sin kusin tills de nått laglig ålder. Han medger att hans framgång berodde dels på att Raiza stått på sig, och dels på hans egen juristbakgrund och förmåga att utbilda människor i traditionella områden om lagen.

Hans arbete för att minska tidiga äktenskap inkluderar även de muslimska imamerna.
- Vi säger åt imamerna att kontrollera flickornas ålder på anmälningsformulären innan de viger paren. Våra möten skrämmer föräldrarna eftersom vi säger åt dem att de kan hamna i fängelse om de inte följer lagen. Föräldrar lyssnar på oss. Jag tror att huvudorsaken till att de gifter bort sina barn tidigt är okunnighet. De gifter bort sina flickor för att försvara familjens ’heder’. Med bättre utbildning och strängare lagar kommer det här att förändras på sikt.

pakistan
Raiza Bibi.


“Jag har pratat med andra mammor i området nu. Jag säger: Du kan också skydda dina döttrars hälsa, du kan också hindra dem från att bli bortgifta!”

Raiza:
- Jag är så lättad att min dotter Saira kan avsluta sin utbildning. Hon vill bli lärare. Mitt mål är att alla mina sex döttrar ska få gå klart skolan innan de gifter sig. Jag har pratat med andra mammor i området nu. Jag säger: Du kan också skydda dina döttrars hälsa, du kan också hindra dem från att bli bortgifta!
pakistan

Hitta rätt