Fem frågor om barnäktenskap till RFSU:s förbundsjurist

Publicerad 2016-06-02 | Uppdaterad 2016-06-09

RFSU:s förbundsjurist Sara Bäckström reder ut vad som gäller kring barnäktenskap i Sverige.

Kommentera | 0 kommentarer

Är barnäktenskap tillåtna eller inte i Sverige?

- Barnäktenskap är inte tillåtna i Sverige. Innan lagändringen2014 kunde det göras ett undantag (dispens) för barn under 18 år att ingå äktenskap, alltså att man kunde acceptera äktenskap om det fanns särskilda skäl, t.ex. kulturell hänsyn eller om flickan var gravid. I och med att man såg över området med barnäktenskap och tvångsäktenskap, tog man bort alla möjligheter till dispens för barn som bor i Sverige eller har någon anknytning till Sverige.

Finns det andra barnäktenskap som är tillåtna då?

- Svaret är ja. Och det är något som RFSU är starkt kritiskt till. Det finns barnäktenskap som Sverige erkänner. Det rör äktenskap där barnet eller barnen gift sig innan de hade någon koppling till Sverige. RFSU menade redan innan lagstiftningen år 2014 att vi inte kan göra den uppdelningen mellan barn, mellan de barn som har koppling till Sverige när äktenskapet ingås och de som inte har någon koppling. Alla barn är skyddsvärda och ett barnäktenskap är en kränkning av barnets rättigheter.

Vad får det här för konsekvenser för barnet?

- Det får till konsekvens att barnet fortsätter att leva som gift person i Sverige, istället för att bli emottaget som det barn hen är. Barnet kan i en asylprocess bli samplacerad med sin gemål, istället för få stödinsatser och få rätt till sin barndom. Ur ett större perspektiv menar RFSU att barnäktenskap alltid ska ses som påtvingade och att barnäktenskap internationellt är ett hot mot kvinnors och flickors rätt till utbildning, utveckling och att det ökar ojämställdheten. Både internationellt och nationellt får barnäktenskap konsekvensen att barn riskerar att utsättas för t.ex. sexuella övergrepp inom ramen för sitt äktenskap. Det gäller alla barn, och särskilt de under 15 år. Internationellt är mödradödligheten för barnbrudar en av de vanligaste dödsorsakerna.

Det låter illa. Varför tillåter man fortfarande utländska barnäktenskap i Sverige?

-  Sverige vill t.ex. inte skapa problem för par som varit gifta länge, där äktenskapet ingicks då parterna var barn. Man vill inte heller underkänna andra länders praktik kring barnäktenskap. RFSU menar att det är av missriktad omsorg har valt att skilja på svenska och utländska barnäktenskap. Det är inte rimligt att behålla ett system som accepterar barnäktenskap för vissa barn. I de fall där parterna uppenbart av fri vilja avser att fortsätta leva samman, är det enkelt att genomföra ett förnyat äktenskapsavtal.

Hur ska vi komma till rätta med detta, att inte alla barn i Sverige har samma skydd?

- Barn har samma behov av kroppslig integritet och rättigheter oavsett vart de är födda. Idag skiljer Sverige på skyddsvärda barn och icke-skyddsvärda barn och det är inte okej. Barn har inte valt var de ska födas och RFSU menar, liksom t.ex. FN, att barnäktenskap måste elimineras. Sverige borde kategoriskt säga nej till alla barnäktenskap, och det gör vi tydligast genom att ändra vår lagstiftning, säger Sara Bäckström.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Tweeniebrud

Omslaget till Tweeniebrud 2016

Stoppa barnäktenskapen!

Vill du veta varför vi har gjort denna obehagliga löpsedel? Klicka här.

Läs mer
 
 

Livshotande när barn föder barn

Barnäktenskap leder ofta till tidiga graviditeter. Mödradödlighet är en av de vanligaste dödsorsakerna för tonårstjejer.

 

Anpassa katastrofhjälpen: Kriser drabbar kvinnor och män olika!

Kvinnor och barn löper upp till fjorton gånger större risk än män att dö i en konflikt eller katastrof. Läs det igen: Fjorton gånger större risk!

Bild på ett flygplan
 

Rädd att bli bortgift i sommar?

Är du en av dem som känner oro över framtiden och känner dig begränsad av familj och släkt? Det finns hjälp att få.

 

Sverige måste sluta acceptera barnäktenskap

Alla barn i Sverige har rätt att skyddas mot tvångsäktenskap, men det svenska undantaget i lagen leder till att man i vissa fall erkänner utländska barnäktenskap.

 

Vera är modell för Tweeniebrud: "Vi måste stoppa att flickor gifts bort."

Trettonåriga Vera står på löpsedeln för årets kampanj mot barnäktenskap. Här berättar hon varför!

Bild på en ung tjej i Ghana som säljer tändstickor
 

Gifts bort för att rädda familjens ekonomi

”Mina föräldrar är fattiga. Om jag inte gifter mig får de ingen hemgift som kan hjälpa dom. Vad ska jag göra?”

Stoppa barnäktenskapen!

Ge en gåva

Tweeniebrud i Nyhetsmorgon

 

Se Maria Andersson (generalsekreterare RFSU)

med flera diskutera Tweeniebrud och barnäktenskap
i nyhetsmorgon.

Hitta rätt