Anpassa katastrofhjälpen: Kriser drabbar kvinnor och män olika!

Publicerad 2016-05-24 | Uppdaterad 2016-05-30

Kvinnor och barn löper upp till fjorton gånger större risk än män att dö i en konflikt eller katastrof. Läs det igen: Fjorton gånger större risk! I tider av kris och konflikt ökar ofta det sexuella våldet, barnäktenskapen och mödradödligheten. RFSU ingår i ett internationellt upprop: För att nå de mest utsatta måste nödhjälpen ha ett genus- och jämställdhetsperspektiv!

Kommentera | 0 kommentarer

När ett samhälle drabbas av en humanitär kris- som naturkatastrofer, epidemier eller väpnade konflikter- behövs snabba åtgärder för att rädda liv, minska lidandet hos befolkningen och bygga upp samhället. Sida bedömer att 2016 kommer bli historiens värsta när det kommer till antal människor som är i behov av katastrofhjälp: 125 miljoner människor. 60 miljoner människor är på flykt, de flesta undan en väpnad konflikt. Idag är fler än 75% av de som drabbas av en humanitär kris kvinnor. 

Vid katastrofer läggs fokus ofta på direkta insatser som vatten, mat och tak över huvudet medan frågor som handlar om sexuella och reproduktiva rättigheter, som förlossningsvård och preventivmedel, åsidosätts. Men människor slutar inte bli gravida, tvärtom. Tillgången till preventivmedel minskar och de oönskade graviditeterna ökar. Mödradödligheten är värst i samhällen drabbade av en humanitär kris, över 500 kvinnor dör varje dag av en graviditet eller förlossning i dessa områden. I tider av kris och konflikt ökar ofta det sexuella våldet, människohandeln och så också barnäktenskapen. Våldtäkt används ofta som en vapen i krig.

En katastrof drabbar en befolkning på olika sätt. Det humanitära biståndet har traditionellt inte tagit hänsyn till gruppers olika behov vid kriser. I väpnade konflikter drabbas t ex flickor och kvinnor oftare av genusbaserat våld, medan män och pojkar oftare tvångsrekryteras som soldater. Däremot är även män utsatta för sexuellt våld och samhällets syn på att män inte kan bli våldtagna gör att mörkertalet är stort. Trots att behoven är skriande lades endast en halv procent (0,5%!) av nödhjälpen på att motverka genusbaserat våld enligt holländska Reuters.

RFSU ingår i ett internationellt upprop för att skydda människor från att utsättas för sexuellt- och genusbaserat våld i samband med humanitära katastrofer (Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies.) 

Initiativet som startades 2013 av Sverige och Storbritannien inkluderar idag ett brett nätverk bestående av regeringar, givare, civilsamhället och internationella organisationer. Tillsammans driver vi vikten av att humanitära hjälpinsatser utgår från en jämställdhetsanalys och att åtgärder mot sexuellt- och genusbaserat våld är en självklar del.

Både det långsiktiga demokratibyggande biståndet till andra länders utveckling och humanitära hjälpinsatser behöver ha jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en ledstjärna.

Foto: coolloud (Flickr creative commons)

FAKTARUTA

* Tre av fem fall av de som dör av en graviditet eller förlossning är drabbade av krig, konflikt och naturkatastrof. Det är över femhundra kvinnor per dag.

* Andelen barnäktenskap har ökat dramatiskt i kölvattnet av Syrienkonflikten, både i landet och bland syriska flyktingar i Jordanien, Libanon, Irak och Egypten. Aktuell fakta visar att 1 av 4 syriska flyktingflickor står brud i Libanon.

* Efter naturkatastrofen i Haiti 2010 tredubblades andelen graviditeter och 2 av 3 av dem var oönskade, ofta till följd av sexuella övergrepp.

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Tweeniebrud

Omslaget till Tweeniebrud 2016

Stoppa barnäktenskapen!

Vill du veta varför vi har gjort denna obehagliga löpsedel? Klicka här.

Läs mer
 
 

Livshotande när barn föder barn

Barnäktenskap leder ofta till tidiga graviditeter. Mödradödlighet är en av de vanligaste dödsorsakerna för tonårstjejer.

 

Anpassa katastrofhjälpen: Kriser drabbar kvinnor och män olika!

Kvinnor och barn löper upp till fjorton gånger större risk än män att dö i en konflikt eller katastrof. Läs det igen: Fjorton gånger större risk!

Bild på ett flygplan
 

Rädd att bli bortgift i sommar?

Är du en av dem som känner oro över framtiden och känner dig begränsad av familj och släkt? Det finns hjälp att få.

 

Sverige måste sluta acceptera barnäktenskap

Alla barn i Sverige har rätt att skyddas mot tvångsäktenskap, men det svenska undantaget i lagen leder till att man i vissa fall erkänner utländska barnäktenskap.

 

Vera är modell för Tweeniebrud: "Vi måste stoppa att flickor gifts bort."

Trettonåriga Vera står på löpsedeln för årets kampanj mot barnäktenskap. Här berättar hon varför!

Bild på en ung tjej i Ghana som säljer tändstickor
 

Gifts bort för att rädda familjens ekonomi

”Mina föräldrar är fattiga. Om jag inte gifter mig får de ingen hemgift som kan hjälpa dom. Vad ska jag göra?”

Stoppa barnäktenskapen!

Ge en gåva

Tweeniebrud i Nyhetsmorgon

 

Se Maria Andersson (generalsekreterare RFSU)

med flera diskutera Tweeniebrud och barnäktenskap
i nyhetsmorgon.

Hitta rätt