Samarbeten och nätverk

Publicerad 2015-08-28 | Uppdaterad 2015-08-28

Kommentera | 0 kommentarer

En viktig del av påverkansarbete är att samarbeta och nätverka med andra. Det kan innebära samarbete med andra organisationer, myndigheter, departement, riksdagsledamöter, ungdomsförbund, FN-organ, EU-parlamentariker och gräsrotsaktivister.

Här är några av RFSUs samarbetspartners och nätverk.

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

RFSU var med och grundade IPPF på 1950-talet. IPPF är en internationell paraplyorganisation med medlemmar i nästan alla världens länder. Huvudkontoret ligger i London och det finns regionala kontor i alla världsdelar. IPPF-organisationerna skiljer sig åt från land till land men den gemensamma nämnaren är att de arbetar för allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. RFSU, som är den svenska medlemmen, arbetar tillsammans med andra IPPF-organisationer unt om i världen såväl i enskilda länder som på det globala och regionala planet.

Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp

I den svenska riksdagen finns en tvärpolitisk grupp som arbetar med att lyfta SRHR-frågor på olika sätt I Sverige och internationellt. RFSU jobbar nära SRHR-gruppen och bidar med information, expertis och idéer för hur gruppen kan engagera sig. Ett nätverk av liknande grupper finns över hela Europa och samordnas av European Parliamentary Forum i Bryssel.

Concord

RFSU är även medlem i Concord Sverige som är den svenska plattformen för det större biståndsnätverket Concord Europa. Concord Europa samlar cirka 1600 biståndsorganisationer från EU-länder och arbetar för att gemensamt påverka EU:s bistånd.

Eurongos

EuroNGOs är ett annat europeiskt nätverk av icke-statliga organisationer som samarbetar om SRHR och befolkningsfrågor globalt där RFSU ingår.

Countdown 2015 Europe

Countdown 2015 Europe är ett europeiskt nätverk som består av flera internationella organisationer. Samarbetet går ut på att få EU att öka biståndet till SRHR-frågor.

Nordic action group

IPPF-medlemmarna från Norge, Danmark, Finland och Sverige, samarbetar nära I ett antal frågor, främst när det gäller det globala påverkansarbetet och de nordiska ländernas positioner i internationella förhandlingar. Gruppen har anordnat seminarier och konferenser, skrivit brev och artiklar till de nordiska regeringarna samt sammanfört de nordiska riksdagsgrupperna vid olika tillfällen.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

kvinna med barn

Barnvagnsmarschen 26 maj!

Varannan minut dör en människa av en graviditet, förlossning eller osäker abort. Alldeles i onödan. Sedan 2010 arrangerar RFSU Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet. Läs mer om frågan och hur DU kan engagera dig för förändring här!

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Hitta rätt