Vad betyder SRHR?

Publicerad 2012-08-30 | Uppdaterad 2015-08-28

Vad är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter egentligen?

Kommentera | 0 kommentarer
SRHR. Bild på kvinna som dricker vatten.

Tusentals människor dör varje dag för att de inte har tillgång till hälsovård, mödravård, aborter, preventivmedel, information eller makt att förändra sin livssituation. En god sexuell och reproduktiv hälsa är helt enkelt nödvändigt för att många människor runt om i världen ska överleva.

På många håll saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex, och över sin reproduktion. Konsekvenserna av denna brist på makt är mycket allvarliga. Fattigdomen ökar när människor inte kan bestämma om och när de vill ha barn eller får den hälsovård de behöver.

SRHR-begreppets historia

1994 definierades för första gången att reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet. Då hölls den internationella befolkningskonferensen i Kairo (ICPD) då 179 länder antog ett handlingsprogram, Program of Action (PoA), med 243 rekommendationer där individers sexualitet och reproduktion stod i centrum.

Kairodeklarationen slår fast att reproduktiv hälsa gäller alla människors samlevnad, relationer och sexualliv. Den täcker hela livscykeln och begränsas inte till den fertila tiden i en människas liv. Begreppet omfattar kunskap om sexualitet och reproduktion, skydd mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner, tillgång till preventivmedel och vård under graviditet och förlossning, och vård av nyfödda. Tillgång till säker abort tillförsäkrades också, men enbart där abort är lagligt.

1995 hölls FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking där en gemensam handlingsplan (Beijing Platform for Action) antogs av 189 länder. Den innehåller en rad åtgärder inom tolv särskilt kritiska områden där kvinnor diskrimineras. Det handlar om fattigdom, utbildning, hälsa, våld, inflytande, mänskliga rättigheter med mera. Handlingsprogrammet innehåller 361 paragrafer med överenskommelse på hur flickors och kvinnors situation kan förbättras och slår fast att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är en förutsättning för att de aktivt ska kunna delta i samhällets alla delar. 62 länder reserverade sig dock mot olika paragrafer i dokumentet. De flesta reservationer gällde kvinnors sexuella rättigheter, frågan om aborter och flickors arvsrätt.

Både Kairo- och Pekingdeklarationen är viktiga milstolpar i arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter och har fått fortsatt mandat att gälla som handlingsplaner i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Definitioner

Sexuell hälsa

Sexuell hälsa kan i enlighet med WHO:s definition beskrivas som:

ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten; det är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering och våld.

Reproduktiv hälsa

Reproduktiv hälsa kan i enlighet med WHO:s definition beskrivas som:

  • möjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom
  • förmåga till fortplantning
  • frihet att planera sitt barnafödande
  • tillgång till effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering
  • tillgång till en god hälso- och sjukvård så att kvinnor kan genomgå graviditet och förlossning i trygghet och att föräldrar ges bästa möjlighet att få friska barn.

Sexuella rättigheter

Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna. Det innebär att människor oberoende av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könsidentitet, sexualitet, ålder, har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet utan att bli utsatta för diskriminering, kränkningar och våld. Sexuella rättigheter har dock inte definierats i internationella överenskommelser på grund av att de inte erkänns av många stater och anses mycket kontroversiella.

International Planned Parenthood Federation, IPPF, har tagit fram ett dokument som på ett bra sätt visar hur sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter. Länk till IPPF-Sexual rights declaration. 

Reproduktiva rättigheter

Till de reproduktiva rättigheterna hör bland annat kvinnors rätt att bestämma om antalet barn och tidsrymden mellan graviditeterna, tillgång till preventivmedel samt få tillgång till sexuell upplysning och utbildning.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

kvinna med barn

Barnvagnsmarschen 26 maj!

Varannan minut dör en människa av en graviditet, förlossning eller osäker abort. Alldeles i onödan. Sedan 2010 arrangerar RFSU Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet. Läs mer om frågan och hur DU kan engagera dig för förändring här!

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Hitta rätt