Abort - argument och myter

Publicerad 2013-09-26 | Uppdaterad 2017-11-06

Vi vill dela med oss av ett antal argument och slå hål på ett antal myter för att värna om kvinnors reproduktiva rättigheter och den svenska aborträtten.

Kommentera | 0 kommentarer

 

Fem argument för rätten till abort

Fem argument för rätten till abort

1. Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa.
Reproduktivt självbestämmande är en mänsklig rättighet som är fastställt i ett flertal internationella konventioner.

2. Rätten till abort ger ett mer jämställt samhälle.
Rätten till reproduktiv hälsovård inklusive preventivmedel och abort är en förutsättning för ett hållbart jämställt samhälle. Aborträtten är kopplad till de mänskliga rättigheterna rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till privatliv och värdighet och rätten till ickediskriminering.

3. Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter.
Studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga aborttal. Aborter genomförs, men under osäkra former.

4. Kvinnor runtom i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter.
- Det dör i genomsnitt 5 kvinnor i timmen på grund av osäkra aborter.
- 47000 kvinnor dör per år och miljontals får svåra komplikationer.
- Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen, de flesta i fattiga delar av världen.
- Ingreppen görs ofta sent i graviditeten, ofta används smutsiga instrument och det är vanligt förekommande att aborten genomförs av kvinnan själv eller av personer som inte är kunniga.

5. Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicinsk risk för kvinnan.
Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort.

Fem myter om aborter

Fem myter om abort

1. Sträng abortlagstiftning minskar andelen aborter
Fakta: Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975 (då den nuvarande abortlagstiftningen trädde i kraft). Hur mycket av denna ökning som var reell och hur mycket som avspeglar ändrade rapporteringsrutiner går inte att avgöra. Antalet aborter har efter detta år varierat mellan 30 000 och drygt 38 000 per år. Mellan åren 1990 och 2004 sjönk antalet aborter, men ökade igen fram till år 2008 då antalet var 38 053. Under 2010 utfördes 37 693 aborter och under 2011 utfördes 37 750 aborter.
Källa: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18877/2012-11-6.pdf

2. Sverige har inget heltäckande regelverk gällande aborter
Fakta: Sedan 1975 har svenska kvinnor själva rätt att besluta om abort till och med den artonde graviditetsveckan. Efter vecka 18 krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. Efter graviditetsvecka 18 får abort endast utföras om Socialstyrelsen har givit tillstånd baserat på att synnerliga skäl föreligger. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret vid tillfället antas vara livsdugligt utanför livmodern.
Källa: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/graviditet/abort
Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Abortlag-1974595_sfs-1974-595/

3. Dagen efter-piller orsakar en abort
Fakta: Dagen efter-piller är inte ett abortpiller utan ett preventivmedel. Detta eftersom pillret i sig inte avbryter en graviditet utan ser till att en graviditet aldrig påbörjas. Det aktiva medlet Levonorgestrel förhindrar att ägglossningen äger rum samt förhindrar ett befruktat ägg att fastna på livmodern.
Källa: http://www.dagenefterpiller.nu
Källa: http://www.umo.se/sex/skydd-mot-graviditet/akut-p-piller/

4. Majoriteten av kvinnorna mår psykiskt dåligt efter en abort
Fakta: Både svensk och internationell forskning visar att få kvinnor får besvär efter abort och att lättnad är den dominerande känslan. Samstämmig forskning har visat att det är tiden före abort som vanligtvis upplevs som svårast. När kvinnan beställt tid för abort är beslutet för det mesta genomarbetat och välgrundat. Många upplever känslor som lättnad och befrielse. Aborten sågs som en nödvändighet och ett ansvarstagande och upplevdes som en lösning på den krisartade situation som den ofrivilliga graviditeten utlöst.
Källa: http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=2611

5. Det är svårt att få barn efter en abort
Fakta: Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort.
Källa: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Abort/

Mer fakta om abort:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18877/2012-11-6.pdf
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Abort/

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

kvinna med barn

Barnvagnsmarschen 26 maj!

Varannan minut dör en människa av en graviditet, förlossning eller osäker abort. Alldeles i onödan. Sedan 2010 arrangerar RFSU Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet. Läs mer om frågan och hur DU kan engagera dig för förändring här!

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Stå upp för aborträtten!


Den 28 september demonstrerar människor över hela världen för rätten till säkra aborter. Du kan delta i RFSU:s digitala kampanj! Läs mer här.

 

Hitta rätt