Våra värderingar och mål

Publicerad 2009-12-18 | Uppdaterad 2016-08-16

Kommentera | 2 kommentarer
Bild på några unga killar i Indien.

Målet för den internationella verksamheten är att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är respekterade, skyddade och uppfyllda för alla människor.

Sexualiteten och de normer som omger den påverkar alla delar av livet och påverkar vår ekonomiska, samhälleliga och sociala status och våra relationer.

Samhällets syn på vem som tillåts uttrycka sin sexualitet och på vilket sätt styrs av normer. Normer behöver inte vara negativa per automatik- tvärtom, de kan också säkerställa en öppen, kunskapsbaserad, respektfull ingång till sexualitet och relationer. Men normer kan vara och är ofta begränsande.

RFSU:s arbete bygger på ett rättighetsbaserat perspektiv. Att åtnjuta sina mänskliga rättigheter är ett mål i sig själv men också ett sätt att arbeta. Det handlar om att skapa förutsättningar för människor att själva stå upp för och kräva respekt för sina mänskliga rättigheter.

Genom kunskap och påverkansarbete tror vi att det är möjligt att förändra begränsande normer och bidra till bättre hälsa och liv för alla.

Kommentarer

Visar alla 2.  Per sida 

Sidas definition
"Tillämpningen av rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv innebär en ökad fokusering på individerna, deras uppgifter och ansvarsområden och målet att utvecklingen skall gynna alla. Individen bakom de kollektiva begreppen synlig- görs. Perspektiven kompletterar och förstärker varandra och är delvis överlappande. Deltagande i beslut som rör en själv är en grundläggande princip och en mänsklig rättighet i sig. De två perspektiven är ansatser och utgångspunkter för att uppnå målet för det svenska utvecklingssamarbetet och är av central betydelse vid tillämpningen av ett förstärkt fattigdomsfokus.
Den internationellt vedertagna ramen för mänskliga rättigheter ligger till grund för rättighetsperspektivet, som bygger på alla människors rätt att leva utan fattigdom och diskrimi- nering. Demokrati, jämställdhet mellan kvinnor och män och barnens rättigheter ingår i perspektivet. Rättighetsperspektivet är emellertid vidare än en strikt tillämpning av olika interna- tionella konventioner. Det utgör grunden för Sidas arbete i dess olika roller."
http://www.sida.se/Global/SIDA2861sv_web.pdf

Sagt av: Maria 2010-06-30 16:03:05

"rättighetsperspektiv"
Berätta gärna vad som menas med ett "rättighetsperspektiv".

Sagt av: Johan X 2010-06-28 01:29:20

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Internationellt

kvinna med barn

Barnvagnsmarschen 26 maj!

Varannan minut dör en människa av en graviditet, förlossning eller osäker abort. Alldeles i onödan. Sedan 2010 arrangerar RFSU Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet. Läs mer om frågan och hur DU kan engagera dig för förändring här!

Läs mer
 
 

Sexualupplysning

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning...

 

Aborträtt

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och...

 

Sexualitet och ickediskriminering

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, social kontroll över kvinnor och unga,...

 

Länder vi samarbetar i

Preventivmedel, sexualupplysning och aborträtt är livsavgörande. Vi är engagerade i flera viktiga projekt i Afrika och Asien.

RFSU dokumentär

RFSU dokumentär är podden som inte lämnar någon oberörd. Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det är personliga vittnesmål om grymma orättvisor, men också berättelser om motstånd, hopp och om att utvecklingen trots allt går framåt.

Läs mer
 

Hitta rätt