Bangladesh

Publicerad 2009-12-18 | Uppdaterad 2016-01-25

Kommentera | 0 kommentarer
Bild på en kvinna som sitter och jobbar

Bangladesh ligger i Sydasien och gränsar till Indien och Burma. De senaste åren har den ekonomiska utvecklingen lyft många invånare ur fattigdom och Bangladesh har framgångsrikt bekämpat mödradödlighet. Men skillnaderna är stora framförallt mellan stad och landsbygd.

Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsovård är begränsad och diskriminering samt kränkningar av sexuella rättigheter är utbredd. Abort är tillgängligt under särskilda omständigheter. Homosexualitet är olagligt och sexualundervisningen är mycket begränsad.

I Bangladesh samarbetar RFSUmed fem organisationer varav tre arbetar mot mödradödlighet. 

The Family Planning Association of Bangladesh (FPAB) är verksamma med familjeplanering, ungdomsvänliga kliniker och sexualundervisning. Reproductive Health Services Training and Education Program (RHSTEP) och Bangladesh Association for Prevention of Septic Abortion (BAPSA) arbetar med rätten till säkra aborter och minskad mödradödlighet och fokuserar på kvinnors tillgång till säkra aborter och har arbetat tillsammans mer än tjugo år. De arbetar dels med att ge service till enskilda kvinnor och med att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal för att minska mödradödligheten, främst genom att ge de kvinnor som vill avbryta en graviditet tillgång till säkra aborter. Båda organisationerna är verksamma i stora delar av Bangladesh och arbetar för människor som är mycket fattiga och bor i områden som har liten tillgång till reproduktiv hälsovård. Både RHSTEP och BAPSA har på senare år börjat utveckla verksamhet med ungdomsvänliga kliniker.

RFSU samarbetar även med Bandhu (Social Welfare Society) en organisation som arbetar för att alla människor oavsett kön och sexuell läggning ska få tillgång till hälsovård och möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter. Bandhu är en nationell NGO i Bangladesh som bildades 1997 och de har arbetat bl.a. med hiv/aidsprevention. Bandhu arbetar för att stödja hbt-personers rättigheter och har sedan flera år hälso- och sjukvårdsservice riktad till män som har sex med män (MSM). RFSU:s samarbete med Bandhu består i att stärka och kapacitetsutveckla organisationen för att kunna identifiera och nå ut till nya grupper bland hbt-personer.

2015 inleder RFSU ett samarbete med BLAST (Bangladesh legal aid and services trust), en organisation som arbetar med mänskliga rättigheter och att ge juridisk assistans samt utbilda personer inom det juridiska systemet men även samhället i stort om kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Foto: Wilda Nilsson/Sida

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Bangladesh har lyckats

Mödradödligheten minskar med rätt insatser och politiska prioriteringar. Det visar en ny forskningsstudie som gjorts i Bangladesh, där mödradödligheten de senaste nio åren sjunkit med 40 procent.

Läs mer
 

Go straight home

Bild från filmen

RFSU har varit med och tagit fram kortdokumentären om 14-åriga Reba. Precis som många andra flickor i Bangladesh kantas hennes skolväg av skrikande män och våldtäktshot. Risken att bli bortgift och behöva avbryta skolgången finns alltid där.

I Rebas klass är fyra flickor redan gifta

En infografik om Rebas och många andra flickors situation i Bangladesh.

Hitta rätt