Bolivia

Publicerad 2009-12-18 | Uppdaterad 2016-06-29

Kommentera | 0 kommentarer
Bild på en flicka som bär ett barn på ryggen

Bolivia är ett av Sydamerikas fattigaste länder. En stor del av befolkningen lever i fattigdom och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är begränsad, framförallt för de allra fattigaste. Abort är tillåtet under vissa omständigheter men stigma och skam kopplat till abort och ett undermåligt hälsosystem gör att tillgången är dålig. I den bolivianska konstitutionen står att äktenskapet är reserverat för man och kvinna men det står också att diskriminering av hbtq-personer är förbjudet. Trots detta finns utbredd diskriminering. Tillgången till sexualundervisning är dålig.

Under perioden 2010-2013 har RFSU jobbat med två organisationer i Bolivia: Católicas por el Derecho a Decidir och CIES – Salud Sexual y Reproductiva. Under 2014 utökade RFSU sina partnerskap i landet med ytterligare tre organisationer: ADESPROC, Colectivo Rebeldía samt Asambleas del Feminismo Comunitario. 

Asamblea del Feminismo Comunitario (AFC) startades år 2003 och är nu en väletablerad feministisk organisation. AFC kämpar för att frigöra kvinnor från patriarkatet samt för att avkolonialisera kvinnors kroppar. Detta arbete är i sin tur starkt sammankopplat med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Organisationen bedriver ett starkt påverkansarbete, utbildar kvinnor inom bland annat politik och erbjuder även skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld och övergrepp.

ADESPROC Libertad startades år 2000 och är den största hbt-organisationen i landet. ADESPROC kämpar bland annat för att stärka lokalsamhället, homosexuellas rätt att gifta sig samt för mångfald vad gäller könstillhörighet. Organisationen har även ett litet kulturcenter med bibliotek. ADESPROC har många nätverk inom landet och ett nära samarbete med hälsodepartementet. Ett av organisationens övergripande mål är att motverka diskriminering av homosexuella inom framför allt polisen, kyrkan och militären.

Colectivo Rebeldía (CR) är en feministisk aktivistorganisation som kämpar för kvinnors rätt att själva kunna bestämma över sin kropp och sexualitet. Organisationen förespråkar och jobbar för att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter och är även en av grundarna för September 28 Campaign vars syfte är att avkriminalisera abort. CR är också en aktiv medlem i National Coalition for Sexual and Reproductive Rights (Mesa Nacional). Organisationens övergripande mål är att uppmuntra kvinnor från ursprungs- samt stads- och landsbygdsorganisationer i Santa Cruz att aktivt jobba för sexuell och reproduktiv hälsa.

CIES – Salud Sexual y Reproductiva strävar efter att öka tillgången till sexualundervisning i grundskolan, samt att erbjuda mer ungdomsvänlig vård och rådgivning gällande SRHR. Organisationen jobbar även för att utbildningsdepartementet ska involvera sexualundervisning i den nationella läroplanen; ett område RFSU har lång erfarenhet inom.

CDD - Católicas por el Derecho a Decidir jobbar för att förbättra tillgången till säker och laglig abort i Bolivia. Organisationen kräver att nuvarande lagstiftning verkställs i praktiken men även att abort avkriminaliseras helt. Tack vare sitt starka engagemang i abortfrågan, samt nära arbete med beslutsfattare och andra lokala organisationer, är CDD nu ledande förespråkare för rätten till säker och laglig abort i landet.

Foto: Free images

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Material som används i Cies sexualundervisningen. Snipp- och snoppussel bland annat.
 

RFSU bidrar till ny modell för sexualundervisning i Bolivia

Sedan 2010 arbetar RFSU:s bolivianska samarbetspartner Cies med att lansera en ny modell för sexualundervisning för barn mellan 6 och 11 år. Den har...

 

Bolivias förbättrade ekonomi minskar mödradödligheten

När Rolando Villena Villegas, Bolivias ombudsman för mänskliga rättigheter, nyligen besökte Sida var RFSU inbjuden till panelsamtal. Mycket har hänt...

Hitta rätt