RFSU bidrar till ny modell för sexualundervisning i Bolivia

Publicerad 2016-06-29 | Uppdaterad 2016-06-29

Sedan 2010 arbetar RFSU:s bolivianska samarbetspartner Cies med att lansera en ny modell för sexualundervisning för barn mellan 6 och 11 år. Den har nu genomförts i 20 pilotskolor med så goda resultat att utbildningsministern vill få in upplägget i den nationella läroplanen.
– Den vanliga sexualupplysningen är väldigt biologiskt orienterad. Med den här modellen tas även saker som jämställdhet, hbtq-frågor, relationer, känslor och sexuellt våld upp, berättar Iván Prudencio, programhandläggare på RFSU:s förbundskansli.

Kommentera | 0 kommentarer
Material som används i Cies sexualundervisningen. Snipp- och snoppussel bland annat.

Nyligen skrev utbildningsministern under ett certifikat för de lärare som valt att utbildas och certifieras av Cies enligt deras metod. Det är ett steg i rätt riktning. Organisationens förhoppning i längden är att certifieringen görs av staten så att modellen mer effektivt kan implementeras på landets alla skolor.

– Cies har använt evidensbaserade metoder för att mäta effekten av undervisningen. De mäter kunskap, attityd och beteende hos lärare och elever före respektive efter sexualundervisningen. De har även fokusgrupper och diskuterar. Det är en bidragande orsak till att utbildningsministeriet nu vill ha in modellen i den nationella läroplanen, säger Iván.

Två elever visar vad de lärt sig i sexualundervisningen i en utställning på skolan.
Två elever visar vad de lärt sig i sexualundervisningen i en utställning på skolan.

Könsrelaterat våld är ett utbrett problem i Bolivia. Flickor, men även pojkar, är ofta offer för våld i hemmet, skolan och i samhället i övrigt. Sju av tio kvinnor säger sig varit utsatta för detta, enligt en undersökning av UNICEF. Dessa alarmerande siffror har lett till en ny lag som ger ökat skydd för kvinnor. Det har också gjort att man förstått behovet av förebyggande arbete, där sexualundervisningen utgör en viktig del. Tack vare Cies sexualundervisningsprojekt har frågan om sexuellt våld börjat lyftas även i skolorna. När barnen väl började prata om det visade det sig att sexuella övergrepp var vanligare än man hade känt till.

– Projektet har utgjort en viktig ögonöppnare. När barnen började lära sig om integritet och rätten till sin egen kropp, förstod de också att de kunde säga ifrån när någon rörde vid dem på ett sätt de inte ville. Nu finns det också nedskrivna riktlinjer för hur lärarna ska agera i situationer där barn som berättar om sexuella övergrepp, säger Anastasia Lundqvist, även hon programhandläggare.

Fler delar av utställningen. Flickan längst till höger berättar om olika sorters familjer.
Fler delar av utställningen. Flickan längst till höger berättar om olika sorters familjer.

Att projektet fokuserar på undervisning för en så pass ung målgrupp är unikt. Det kan göras mycket tack vare Cies goda rykte i Bolivia. Organisationen har kliniker runt om i landet och är dessutom kända för sina goda kontakter med makthavare. Det ger dem legitimitet att prata om sexualundervisning.

– Givetvis har RFSU också bidragit. Vi har uppmuntrat Cies att jobba med barn och inte bara ungdomar. Och vi har medverkat genom att kvalitetssäkra de delar av materialet som handlar om hbtq-frågor och genus. I ständig dialog med Cies förstås, säger Anastasia.

Foto: Anastasia Lundqvist, Text: Ulrika Hammar

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Bolivia

Material som används i Cies sexualundervisningen. Snipp- och snoppussel bland annat.
 

RFSU bidrar till ny modell för sexualundervisning i Bolivia

Sedan 2010 arbetar RFSU:s bolivianska samarbetspartner Cies med att lansera en ny modell för sexualundervisning för barn mellan 6 och 11 år. Den har...

 

Bolivias förbättrade ekonomi minskar mödradödligheten

När Rolando Villena Villegas, Bolivias ombudsman för mänskliga rättigheter, nyligen besökte Sida var RFSU inbjuden till panelsamtal. Mycket har hänt...

Hitta rätt