Ekonomienheten

Publicerad 2009-12-06 | Uppdaterad 2018-02-26

Enheten för redovisning och ekonomistyrning ansvarar för förbundskansliets och klinikens ekonomifrågor. De huvudsakliga uppgifterna är att utarbeta och följa upp förbundskansliets och klinikens årsbudget, sköta löpande redovisning, årsredovisning, koncernredovisning, bokslut och revisionsarbete. Enheten svarar vidare för projektredovisning och controllerstöd till övriga enheter, liksom för skattefrågor, löneadministration samt sak- och personförsäkringar.

Vill du e-posta till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Enhetschef: Mia Wiklund

Ekonomichef
Övergripande ansvar för ekonomifrågor samt stöd i ekonomifrågor för centralt förtroendevalda.

Sofia Elfvén

Redovisningsekonom

Erica Nilsson

Controller
Ekonomisk uppföljning och rapportering av externt finansierade projekt.

Jacqueline Vega

Controller
Ekonomisk uppföljning och rapportering av externt finansierade projekt.

Kerstin Eklund Wadsworth

Controller
Ekonomisk uppföljning och rapportering av externt finansierade projekt.

Tove Magnusson

Controller
Ekonomisk uppföljning och rapportering av externt finansierade projekt.

Mer från Kontakt

För frågor kring vårt ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt kontakta RFSU-förbundet.
 
För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.
 
Kontakta RFSU-lokalt
 
Kontakta RFSU-kliniken
 
Kontakta förbundsstyrelsen
 
Kontakta föreningsutvecklare
 

Förbundets presskontakt

 

RFSU AB

För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.

Hitta rätt