Generalsekreterarstaben

Publicerad 2009-12-06 | Uppdaterad 2017-10-23

Generalsekreterarstaben ansvarar för övergripande verksamhetsledning och styrning samt kontakten och ärendehanteringen mellan de förtroendevalda och förbundskansliet, såsom förbundsstyrelse, utskott och kongresser. Inom staben ryms vidare ansvaret för HR-frågor (personal- och lönepolitik, arbetsmiljö, arbetsrätt, MBL-förhandlingar) och pressfrågor för både förbundskansliet och lokalföreningarna, samt samordning av riskhantering och verksamhetsuppföljning.

Vill du e-posta till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Maria Andersson

Generalsekreterare
Mobil: 070-627 61 55
Direkttelefon: 08-692 07 95

Frida Knutsson

Kontorsvärd
Direkttelefon: 08-692 07 01
Reception samt telefoni-/lokal-/fastighetsfrågor, fakturaregistrering, medlemsregister och kontorsservice.

Frédéric Piccoli

IT-ansvarig
Direkttelefon: 08-692 07 78

Hanna Mikaelsson

HR-specialist
Direkttelefon: 08-692 07 27

Henrik Hirseland

Organisationssekreterare
Direkttelefon: 08-692 07 26
Samordning mellan förtroendevalda och ledningsgrupp/kansli samt frågor gällande medlemsorganisationen RFSU. Administrativt stöd till förbundsstyrelse och arbetsutskott.

Mer från Kontakt

För frågor kring vårt ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt kontakta RFSU-förbundet.
 
För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.
 
Kontakta RFSU-lokalt
 
Kontakta RFSU-kliniken
 
Kontakta förbundsstyrelsen
 
Kontakta föreningsutvecklare
 

Förbundets presskontakt

 

RFSU AB

För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.

Hitta rätt