Internationella enheten

Publicerad 2009-12-06 | Uppdaterad 2017-11-13

Enheten ansvarar för RFSU:s internationella arbete. Verksamheten innefattar direkta samarbeten med SRHR-organisationer, utvecklingsländer och påverkansarbete kring EU-frågor och svensk samt global utvecklings- och biståndspolitik. Den internationella programverksamheten har medel från Sidas CSO-anslag men också uppdrag från bland annat svenska ambassader. Samarbetet med partner har fokus på kapacitetsutveckling och organisationernas förmåga att bedriva påverkan för SRHR. Inom ramen för det internationella påverkansarbetet deltar RFSU i en rad SRHR-nätverk i Norden, Europa och globalt. Enheten bevakar SRHR inom den svenska bistånds- och utvecklingspolitiken samt i uppföljningen av MDG:s och i utvecklandet av nya globala utvecklingsmål.

Vill du e-posta till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Annika Malmborg

Chef Internationella enheten
Direkttelefon: 08-692 07 73

Anastasia Lundqvist

Handläggare
Direkttelefon: 08-692 07 25
Landansvarig Georgien och Bolivia. Ansvar för praktikantfrågor.

Anna Rambe

Handläggare
Direkttelefon: 08-692 07 72
Landansvarig Kambodja och Bangladesh

Blanka Simunkova (föräldraledig)

Handläggare
Landansvarig för Bangladesh, Ghana.
08-692 07 71

Christine Gave

Handläggare
Direkttelefon: 08-692 07 20

Landansvarig Kambodja, Bangladesh, Uganda

Ebba von Schilcher Persson

Administrativ assistent
Direkttelefon: 08-692 07 66
Bistår inför och under internationella studiebesök, kurser och konferenser. Arkviansvarig.

Emilia Goland

Handläggare
Direkttelefon: 08-692 07 10
Landansvarig Ghana och Kenya.

Eva Jacobson 

Handläggare
Direkttelefon: 08-692 07 46
Ansvarig för det regionala abortinitiativet i Latinamerika.

Fredrik Lindahl

Handläggare
Direkttelefon: 08-692 07 62
Landansvarig Kenya, Kambodja, påverkan och bevakning av svensk utvecklingspolitik.

Ivan Prudencio

Handläggare
Direkttelefon: 08-692 07 35
Landansvarig för Bolivia och det regionala abortinitiativet i Latinamerika.

Jonas Tillberg

Samordnare/handläggare
Direkttelefon: 08-692 07 06
Samordnare för SIDA-finansierad programverksamhet. Landansvar för Georgien.
Samordning Uganda.

Julia Schalk

Sexualpolitiskt sakkunnig
Direkttelefon: 08-692 07 02
Ansvarig för svensk biståndspolitik och internationellt utvecklingssamarbete gällande sexuell och reproduktiv hälsa och biståndsanalys.

Karin Nilsson

Sexualpolitiskt sakkunnig
Direkttelefon: 08-692 07 14
Ansvarig för svensk biståndspolitik och internationellt utvecklingssamarbete gällande sexuell och reproduktiv hälsa och biståndsanalys.

Kristina Lod Castell

Sexualpolitiskt sakkunnig

Mie Romée (tjänstledig)

Handläggare
Landansvarig för Bangladesh, Ghana.
08-692 07 71

Mikaela Hildebrand

Sexualpolitiskt sakkunnig
08-692 07 21
Ansvarig för svensk biståndspolitik och internationellt utvecklingssamarbete gällande sexuell och och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Wilson De los Reyes Aragon

Sexualpolitiskt sakkunnig/MR-jurist
Direkttelefon: 08-6920729
Ansvarig för svensk biståndspolitik och internationellt utvecklingssamarbete gällande sexuell och och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Mer från Kontakt

För frågor kring vårt ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt kontakta RFSU-förbundet.
 
För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.
 
Kontakta RFSU-lokalt
 
Kontakta RFSU-kliniken
 
Kontakta förbundsstyrelsen
 
Kontakta föreningsutvecklare
 

Förbundets presskontakt

 

RFSU AB

För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.

Hitta rätt