Kommunikationsenheten

Publicerad 2010-03-15 | Uppdaterad 2018-02-23

Enheten för kommunikation ansvarar för förbundskansliets övergripande interna och externa kommunikation. Enheten ansvarar för RFSU:s informationsarbete i form av bland annat externa kampanjer, tidningen Ottar, webb inklusive sociala medier, intranät, trycksaksproduktion, grafisk manual samt vård och utveckling av varumärket RFSU i samarbete med RFSU AB. Enheten har ansvar för strategiskt och löpande kommunikationsarbete tillsammans med RFSU AB. Verksamheten innefattar även fundraising, det vill säga arbetet med att bibehålla och öka den externa finansieringen av RFSU:s olika verksamhetsområden.

Vill du e-posta till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Enhetschef: Carl Osvald

Kommunikationschef
Övergripande ansvar för kommunikation och varumärke.

Anna Dahlqvist

Chefredaktör Ottar
Produktion och utveckling av tidningen Ottar och ottar.se.

Carolina Hemlin

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Produktion och utveckling av tidningen Ottar och ottar.se.

Emma Güntner

Projektledare

Eva Fallström

Grafisk kommunikatör
Trycksaksproduktion.

Frida Zellinger, tjänstledig

Digital kommunikatör. Ansvarig för webb och sociala medier

Emma Hernborg

Digital kommunikatör. Ansvarig för webb och sociala medier

Matilda Ström

Pressansvarig
Direkttelefon: +46-761-60 33 07

Krister Nyman

Insamlingsansvarig
Extern finansiering och strategiska samarbeten.

Lisa Gustafson

Digital kommunikatör

Ulrika Hammar

Internkommunikatör/intranätredaktör
Utveckling och administration i frågor som rör internkommunikation och intranät.

Mer från Kontakt

För frågor kring vårt ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt kontakta RFSU-förbundet.
 
För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.
 
Kontakta RFSU-lokalt
 
Kontakta RFSU-kliniken
 
Kontakta förbundsstyrelsen
 
Kontakta föreningsutvecklare
 

Förbundets presskontakt

 

RFSU AB

För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.

Hitta rätt