Kommunikationsenheten

Publicerad 2010-03-15 | Uppdaterad 2017-11-13

Enheten för kommunikation ansvarar för förbundskansliets övergripande interna och externa kommunikation. Enheten ansvarar för RFSU:s informationsarbete i form av bland annat externa kampanjer, tidningen Ottar, webb inklusive sociala medier, intranät, trycksaksproduktion, grafisk manual samt vård och utveckling av varumärket RFSU i samarbete med RFSU AB. Enheten har ansvar för strategiskt och löpande kommunikationsarbete tillsammans med RFSU AB. Verksamheten innefattar även fundraising, det vill säga arbetet med att bibehålla och öka den externa finansieringen av RFSU:s olika verksamhetsområden.

Vill du e-posta till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Enhetschef: Carl Osvald

Kommunikationschef
Direkttelefon: 08-692 07 67
Övergripande ansvar för kommunikation och varumärke.

Anna Dahlqvist

Chefredaktör Ottar
08-692 07 92
Produktion och utveckling av tidningen Ottar och ottar.se.

Carolina Hemlin

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Produktion och utveckling av tidningen Ottar och ottar.se.
08-692 07 28

Karin Arbelius

Bibliotekarie/bildbanksansvarig
Direkttelefon: 08-692 07 00
Bibliotek och bildbank.

Emma Güntner

Projektledare
Direkttelefon: 08-692 07 45

Eva Fallström

Grafisk kommunikatör
Direkttelefon: 08-692 07 91
Trycksaksproduktion.

Frida Zellinger (föräldraledig)

Digital kommunikatör. Ansvarig för webb och sociala medier
Direkttelefon: 08-692 07 38

Emma Hernborg

Digital kommunikatör. Ansvarig för webb och sociala medier

Matilda Ström

Pressansvarig
Direkttelefon: +46-761-60 33 07

Krister Nyman

Insamlingsansvarig
Direkttelefon: 08-692 07 47
Extern finansiering och strategiska samarbeten.

Lisa Gustafson

Digital kommunikatör

Ulrika Hammar

Internkommunikatör/intranätredaktör
Direkttelefon: 08-692 07 68
Utveckling och administration i frågor som rör internkommunikation och intranät.

Mer från Kontakt

För frågor kring vårt ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt kontakta RFSU-förbundet.
 
För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.
 
Kontakta RFSU-lokalt
 
Kontakta RFSU-kliniken
 
Kontakta förbundsstyrelsen
 
Kontakta föreningsutvecklare
 

Förbundets presskontakt

 

RFSU AB

För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.

Hitta rätt