Nationella enheten

Publicerad 2009-12-06 | Uppdaterad 2017-10-02

Den nationella enheten ansvarar för RFSU:s svenska verksamhet inom områdena sexualupplysning, hälsofrämjande och preventiv verksamhet, både på central nivå och genom stöd och kunskapsspridning till förbundets lokalföreningar. Enheten ansvarar också för förbundskansliets påverkansarbete inom inhemska svenska politikområden. Arbetet syftar till att påverka och förbättra politikers och allmänhetens kännedom och kunskap, förändra policy och lagstiftning, samt verka för mer resurser inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Vill du e-posta till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Enhetschef: Maria Bergström

Chef för nationella enheten
Direkttelefon: 08-692 07 89

Andreas Berglöf

Sexualpolitiskt sakkunnig
Svenska sexualpolitiska påverkansfrågor och opinionsbildning.
Direkttelefon: 08-692 07 17

Andreas Åsander

Föreningsutvecklare (föräldraledig 50%) 
Ansvarar för lokalt politiskt påverkansarbete och opinionsbildning.
Direkttelefon: 08-692 07 41

Annika Dalén

Föreningsutvecklare
Ansvarar för samordning, kommunikation, ekonomiskt och administrativt stöd och styrelseutveckling.
Telefon: 076-677 96 07

Erik Köpberg

Föreningsutvecklare 
Direkttelefon: 073-595 59 01

Hans Olsson

Sakkunnig sexualundervisning
Direkttelefon: 08-692 07 19

Hedvig Nathorst-Böös

Sakkunnig sexualupplysning
Direkttelefon: 08-692 07 76

Ingrid Frisk

Sexualpolitiskt sakkunnig
Svenska sexualpolitiska påverkansfrågor och opinionsbildning.
Direkttelefon: 08-692 07 49

Jesper Setréus

Föreningsutvecklare
Vikarierar för Lena Levin. Ansvarig för informatörsverksamheten.
Direkttelefon: 073-514 66 19

Kalle Röcklinger

Föreningsutvecklare
Ansvarar för: Utbildning och upplysning
Direkttelefon: 08-692 07 36

Kerstin Isaxon

Sakkunnig sexualupplysning
Direkttelefon: 08-692 07 76

Lena Levin

Föreningsutvecklare (tjänstledig)
Ansvarar för medlemsfrågor och mångfaldsarbete.
Direkttelefon: 08-692 07 43

Magdalena Abrahamsson

Projektledare kvinnors sexuella hälsa
Direkttelefon: 08-692 07 34

Pelle Ullholm

Sakkunnig sexualupplysning
Direkttelefon: 08-692 07 39

Rasmus Malm

Producent
Direkttelefon: 08-692 07 12

Sara Bäckström

Förbundsjurist
Direkttelefon: 08-692 07 11

Sonja Ghaderi

Projektledare Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända
Direkttelefon: 08-692 07 63

Suzann Larsdotter

Sakkunnig upplysning
Direkttelefon: 08-692 07 37

Ulrika Dane

Föreningsutvecklare
Ansvarar för engagemangsfrågor, internationella frågor samt för lokalt politiskt påverkansarbete och opinionsbildning. 
Direkttelefon: 08-692 07 42

Mer från Kontakt

För frågor kring vårt ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt kontakta RFSU-förbundet.
 
För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.
 
Kontakta RFSU-lokalt
 
Kontakta RFSU-kliniken
 
Kontakta förbundsstyrelsen
 
Kontakta föreningsutvecklare
 

Förbundets presskontakt

 

RFSU AB

För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.

Hitta rätt