Nationella enheten

Publicerad 2009-12-06 | Uppdaterad 2018-02-23

Den nationella enheten ansvarar för RFSU:s svenska verksamhet inom områdena sexualupplysning, hälsofrämjande och preventiv verksamhet, både på central nivå och genom stöd och kunskapsspridning till förbundets lokalföreningar. Enheten ansvarar också för förbundskansliets påverkansarbete inom inhemska svenska politikområden. Arbetet syftar till att påverka och förbättra politikers och allmänhetens kännedom och kunskap, förändra policy och lagstiftning, samt verka för mer resurser inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Vill du e-posta till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Enhetschef: Maria Bergström

Chef för nationella enheten

Andreas Berglöf

Sexualpolitiskt sakkunnig
Svenska sexualpolitiska påverkansfrågor och opinionsbildning.

Andreas Åsander

Föreningsutvecklare (tjänstledig 50%) 
Ansvarar för lokalt politiskt påverkansarbete och opinionsbildning.

Annika Dalén

Föreningsutvecklare
Ansvarar för samordning, kommunikation, ekonomiskt och administrativt stöd och styrelseutveckling.

Erik Köpberg

Föreningsutvecklare

Hans Olsson

Sakkunnig sexualundervisning

Hedvig Nathorst-Böös

Sakkunnig sexualupplysning

Fredrik Åhlenius

Vik projektledare Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

Ingrid Frisk

Sexualpolitiskt sakkunnig
Svenska sexualpolitiska påverkansfrågor och opinionsbildning.

Jesper Setréus

Föreningsutvecklare
Vikarierar för Lena Levin. Ansvarig för informatörsverksamheten.

Kalle Röcklinger

Föreningsutvecklare
Ansvarar för: Utbildning och upplysning

Kerstin Isaxon

Sakkunnig sexualupplysning

Lena Levin

Föreningsutvecklare, tjänstledig
Ansvarar för medlemsfrågor och mångfaldsarbete.

Magdalena Abrahamsson

Projektledare kvinnors sexuella hälsa

Pelle Ullholm

Sakkunnig sexualupplysning

Rasmus Malm

Producent

Sara Bäckström

Förbundsjurist

Sonja Ghaderi

Projektledare Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

Suzann Larsdotter

Sakkunnig upplysning

Ulrika Dane

Föreningsutvecklare
Ansvarar för engagemangsfrågor, internationella frågor samt för lokalt politiskt påverkansarbete och opinionsbildning.

Mer från Kontakt

För frågor kring vårt ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt kontakta RFSU-förbundet.
 
För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.
 
Kontakta RFSU-lokalt
 
Kontakta RFSU-kliniken
 
Kontakta förbundsstyrelsen
 
Kontakta föreningsutvecklare
 

Förbundets presskontakt

 

RFSU AB

För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.

Hitta rätt