Kontakta våra föreningsutvecklare

Publicerad 2011-10-04 | Uppdaterad 2016-10-24

Om du är engagerad inom RFSU och/eller intresserad av att bli det och har frågor kring detta är du välkommen att kontakta någon av våra föreningsutvecklare. Självklart går det också bra att kontakta respektive lokalförening direkt.

Annika Dalén

Ansvarar för: Samordning, kommunikation, ekonomiskt och administrativt stöd och styrelseutveckling.

Arbetar med att samordna föreningsutvecklingen och att utveckla former för det administrativa och ekonomiska stödet, dokumentbanken och styrelseutbildningar. Samordnar kommunikationen med lokalföreningarna, till exempel nyhetsbreven.

Kontakt: annika.dalen@rfsu.se

Andreas Åsander

Ansvarar för: Lokalt politiskt påverkansarbete och opinionsbildning.

Arbetar med stöd till lokalföreningarnas lokala påverkansarbete och omvärldsbevakning, nationella kampanjer, att utveckla och stödja lokalföreningarnas Pride-deltagande och Sverigebarometern. Arbetar även med att stärka det interna politiska arbetet och interndemokratin.

Kontakt: andreas.asander@rfsu.se

Kalle Röcklinger

Ansvarar för: Utbildning och upplysning

Arbetar med att leda och samordna arbetet med ideell upplysning och utbildning och utveckla utbildningsupplägg med fokus på lokalföreningarna. Det innefattar informatörsverksamheten men även grundutbildningar och föreläsarbanken.

Kontakt: kalle.rocklinger@rfsu.se

Lena Levin

Ansvarar för: Engagemang, medlemmar och mångfald

Kommer framför allt att arbeta med mångfald, tillgänglighet och inkluderingsfrågor. Utvecklar engagemangsformer för nya målgrupper och leder referensgruppen för mångfald inom RFSU. Utvecklar RFSUs medlemsarbete och stödjer lokalföreningarna kring medlemsvärvning. Är nätverkens kontaktperson och arbetar med att vidareutveckla stöd och strukturer för dessa.

Kontakt: lena.levin@rfsu.se

Erik Köpberg

Erik, som varit föreningsutvecklare för region Öst, kommer från och med november att vara föräldraledig fram till och med nästa sommar.
Edit och Åsa, som varit föreningsutvecklare för region Väst respektive region Syd, är just nu båda tjänstlediga.

Mer från Kontakt

För frågor kring vårt ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt kontakta RFSU-förbundet.
 
För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.
 
Kontakta RFSU-lokalt
 
Kontakta RFSU-kliniken
 
Kontakta förbundsstyrelsen
 
Kontakta föreningsutvecklare
 

Sociala medier

Twitter: @rfsu

 

Facebook: RFSU

 

Instagram: RFSU

 

Youtube: RFSUredaktion

 

Vi hörs!

 

Hitta rätt