Förbundsstyrelsen

Publicerad 2017-06-05 | Uppdaterad 2017-12-13

RFSU:s högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna leds förbundet av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och består av tretton ledamöter och högst fyra suppleanter. Styrelsen sammanträder när ordföranden, arbetsutskottet eller minst fem styrelseledamöter begär det och är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen arbetar i enlighet med de riktlinjer som kongressen har beslutat om. RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes i Linköping i juni 2017.

Kommentera | 11 kommentarer
Samlingsbild på förbundsstyrelsen.

Foto: Carolina  Hemlin

I RFSU:s förbundsstyrelse sitter Hans Linde (förbundsordförande),  Sara Alfredsson, Victor Bernhardtz, My Malmeström Sobelius. Andreas Örnevall, Karin Stenqvist, Anna Levin, Tomas Agnemo, Åsa Eriksson. William Appelqvist, Isa Chen, Marco Vega och Gunilla Kinnestrand.

Kontakta Förbundsstyrelsen

Kontakta personer i förbundsstyrelsen genom att använda mallen fornamn.efternamn@rfsu.se.

Förbundsordförande
Hans Linde

Hans är 38 år gammal och bor i Göteborg. Han växte upp på en gård utanför Malmö. I gymnasiet föddes Hans starka engagemang för sexualpolitik och internationella frågor.  Efter att ha arbetat som socialarbetare i fyra år blev Hans 2006 invald i riksdagen för Vänsterpartiet och har sedan dess suttit i Utrikes-utskottet. Sen 2010 är Hans partiets talesperson för hbtq-frågor. Hans har också suttit i riskdagens SRHR-grupp. I och med att Hans blev förbundsordförande för RFSU så har Hans nu avslutat alla sina partipolitiska engagemang. Hans nås på telefonnummer: 0702-900740

Styrelseledamöter

(i ordning som bild ovan)

Sara Alfredsson

Utvecklingsledare på Utbildningsförvaltningen i Lund (Är i grunden lärare i svenska och svenska som andraspråk).
39 år, Malmö
Har varit medlem i styrelsen i Malmö sedan 2011, och är sedan 2013 ordförande för RFSU Malmö.

Victor Bernhardtz

Utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.
34 år, Farsta
Har suttit i Förbundsstyrelsen sedan 2013. 2002-2005 arbetade Victor på RFSU:s förbundskansli, med politisk påverkan.

My Malmeström Sobelius

Studerar ekonomi, driver företag inom ledning och organisations- utveckling samt sitter i styrelsen för Stockholm Roller Derby.
27 år, Farsta
Var ordförande i RFSU Stockholm mellan 2014 och 2016.

Andreas Örnevall

Jobbar som socialsekreterare i Tierp,
29 år, Uppsala
Sitter för nuvarande i RFSU Uppsalas styrelse som suppleant. Har tidigare varit ordförande i Uppsala i 2 år, och innan dess som ledamot i styrelsen i 2 år.

Karin Stenqvist

Arbetar deltid som medicinsk rådgivare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen.
69 år, Göteborg
Har haft många kontakter med både RFSU lokalt och nationellt och suttit i förbundsstyrelsen i två år.

Anna Levin

Verksamhetsansvarig för Elektra och United Sisters på Fryshuset.
44 år, Stockholm
Hade inget eget engagemang inom RFSU innan hon 2015 blev nominerad till förbundsstyrelsen. Under de två åren som gått har Anna framförallt engagerat sig i internationella frågor samt demokrati- och mångfaldsfrågor.

Tomas Agnemo

Varannanveckasförälder till två barn, Gender Advisor på Plan Sverige.
43 år, Stockholm
Medlem och sympatisör sedan början av 2000-talet, har haft många kontakter med RFSU lokalt, nationellt och internationellt. Har en lång professionell relation med RFSU inom framförallt påverkansarbete och internationellt arbete.

Åsa Eriksson

Doktorand
42 år, Stockholm
Medlem i RFSU sedan några år tillbaka, Ottarläsare sedan länge.

William Appelqvist

Studerande
22 år, Göteborg
Har känt till och uppskattat RFSU länge men blev först medlem och organiserade mig under 2016. Har suttit i RFSU Göteborgs lokalstyrelse sedan september och blev omvald i mars 2017.

Isa Chen

Studerande, internationell master i media- och kommunikationsvetenskap.
24 år,Lund
Nybliven medlem i RFSU Malmö och praktikant i RFSU:s internationella praktikantprogram. Tillbringade hösten 2016 på EMC, en av RFSU:s partnerorganisationer i Georgien.

Marco Vega

Utbildar, föreläser och samtalar om fysisk, psykisk, social och sexuell hälsa.
40 år, Malmö

Har varit engagerad i RFSU sedan början av 2000-talet. Såväl som aktiv medlem i RFSU Malmö men även deltagit i flertal utbildningar och mer nationell engagemang. Har även suttit i RFSU Malmös styrelse i olika omgångar och suttit i förbundsstyrelsen sedan 2015.

Gunilla Kinnestrand

Administrativ chef hos Vårdförbundet.
45 år, Stockholm
Har framförallt träffat RFSU på via Ideell Arena, ekonomichefs- och controller, nätverk och i samband med frågeställningar som gällt finansieringsvillkor, internkontroll, ansökningar och rapportering av t ex Sida-medel.

Kommentarer

Visar 1-3 av 11.  Per sida 

Korkat uttalande inger besvikelse
I dagens DN framgår att en "Emilia Persson" på "RFSU lokalt" uttalat följande okunniga kommentar:

"Det här är ingenting annat än renodlat kvinnohat från gubbar som vill bestämma över kvinnors kroppar."

Tänk om det vore så enkelt! Abortmotstånd har faktiskt inte ett dyft med kön att göra. Det finns lika många kvinnliga abortmotståndare. Inte heller har det med ålder att göra. Därför är det svårt att se uttalandet som särskilt mycket annat än korkat. Det är ett helt igenom tragiskt uttalande. "Gubbar" är lika mycket på Emilias sida. (Jag är själv en "gubbe" på snart 50.) Varför försöka skapa klyftor där inga finns? Abort handlar om religion, tradition, filosofisk uppfattning, påverkan osv. och har inget med kön eller ålder att göra. Det är alltså inte där klyftan finns. Det skulle Emilia förstå om hon var, säg, amerikan (där frågan är mycket stor och infekterad).

Kan tillägga att jag stödjer nuvarande abortlagstiftning och att jag tycker att det under den tillåtna abortperioden måste vara kvinnans rätt att ensamt få bestämma om eventuell abort. (Far blir man inte förrän barnet fötts.) Förmodligen är jag och Emilia Persson helt överens om synen på abort, minus hennes osmakliga jabbar av okunnighet mot dem som inte råkar vara av samma kön och ålder som hon.

Sagt av: Erik 2016-08-03 22:53:14

Dokumentärfilm
Hej!

Jag heter Ida och läser tredje året på Globala gymnasiet i Stockholm. Nu är det så att tider för gymnasiearbetet börjar närma sig, och tanken är att vi i grupper ska göra dokumentärfilmer som har en koppling till en av FN:s mänskliga rättigheter, för att delta i Amnestys filmfestival Angeläget. Jag och min vän tänker göra en film om abort och abortmotstånd i Sverige, och tycker det är särskilt relevant just nu med tanke på att det är en aktuell samhällsdebatt. Vi undrar om någon av er på RFSU skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju för vår film? Dokumentären ska vara max 8 minuter lång, så det kommer vara en kort intervju.

Tack på förhand!

Ida Lagevik

Sagt av: Ida Lagevik 2015-01-26 13:04:17

Övrigt
hej!!

jag bara funderar om vem vänder ni till? för att jag håller på göra läxa som handla om sex och relationer.

Sagt av: Jhoanna Rose Tumakay 2014-05-04 22:08:44

Sida:

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Om RFSU

rfsu logor
 

Förbundskansliet

På Medborgarplatsen 3 i Stockholm finns förbundskansliet. Här jobbar sexualupplysare, sakkunniga, jurister och kommunikatörer centralt med våra...

Kondomer
 

RFSU AB

RFSU:s hela affärsidé är unik i världen och är ett mycket bra exempel på hur CSR verkligen kan och ska fungera i verkligheten.

 

Påverka världen

Vi tycker det är självklart att preventivmedel ska finnas för alla. Vi tycker att kvinnor i andra länder ska kunna få abort i Sverige om det är...

 

Kontakt

För frågor kring vårt ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt kontakta RFSU-förbundet. För pressfrågor om våra produkter, försäljning och kampanjer kontakta RFSU AB.

banner för att bli medlem
 

Vårt ansvar – att förändra liv

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande.

 

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. Säkra preventivmedel, lagliga aborter och sex på ens egna villkor är fortfarande inte självklart överallt.

 

När du köper våra produkter, blir medlem, samarbetspartner eller på annat sätt stödjer RFSU:s arbete är du med och bidrar till fortsatt förändring av människors liv.

 

Hitta rätt