Är det verkligen 2000-tal? - Evita Gosa undrar hur Lettland kan platsa i EU

Publicerad 2007-04-04 | Uppdaterad 2010-04-20

Hbt-personers situation i Lettland är katastrofal. Evita Gosa, jurist och medlem i det lettiska hbt-nätverket Mozaika, uppmanar alla att komma till Lettland i maj och stödja dem i kampen mot förtrycket.

Kommentera | 0 kommentarer
Evita GosaEvita Gosa.

Sommaren 2005 hölls den första Prideparaden i Lettlands huvudstad Riga. Inför marschen görs fientliga uttalanden av politiker och kyrkliga ledare som leder till att tusentals människor samlades på platsen där paraden skulle gå. Omkring 1800 poliser försökte garantera säkerheten för de 70-100 personer som i Pride-tåget. Ägg och andra föremål kastades på deltagarna, vissa blev slagna, för att inte tala om de verbala hot som kom från den högljudda mobben.

December 2005: Det lettiska parlamentet antar en lagändring som definierar äktenskapet som ”ett förbund mellan en man och en kvinna”, detta trots att det inte finns någon lagmässig nödvändighet, eftersom civillagen i Lettland förbjuder samkönade äktenskap. Man kan därför snarare se lagändringen som en politisk gest för att markera att bögar och lesbiska inte är önskvärda i det lettiska samhället.

Februari 2006: En grupp hbt-personer och andra vänner startar ”Mozaika” – en organisation som vill höja medvetenheten om och förståelsen för olika sexuella läggningar, förespråka lagligt rättsskydd och social integrering för hbt-personer i Lettland.

Juni 2006: Det lettiska parlamentet röstar ner ett lagförslag som vill förbjuda diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslagen. Detta trots att EU:s jämlikhetsdirektiv uttryckligen kräver att EU:s medlemsstater förbjuder diskriminering av sexuell läggning på arbetsplatsen!

Prideparaden stoppas, men Bush får komma på besök

Juli 2006: Mozaika arrangerar ”Friendship days” tillsammans med ett par andra organisationer. Prideparaden var planerad som en del bland andra aktiviteter som filmfestival, seminarier och politiska diskussioner. Men Prideparaden förbjöds av Rigas kommunalråd. Argumentet var att polisen inte kunde garantera deltagarnas säkerhet. Däremot framhölls inga säkerhetsaspekter vid besöket av USA:s president Bush några månader tidigare, eller NATO-mötet några månader senare – också det kontroversiella evenemang.

Friendship day genomförde dock som planerats - bland annat hölls en gudstjänst och en presskonferens. Folk som gick på gudstjänsten attackerades av en grupp människor som kastade bajs och ägg på dem. Trots förfrågningar om polisskydd för gudstjänstens deltagare, var polisen inte närvarande.

Vid presskonferensen fanns det nu poliser, men de intog en passiv roll även när deltagare fick avföring kastat på sig. Närvarande var också Lettlands inrikesminister Dzintars Jaundzeikars – representant för ”Det första partiet”, som är det mest homofoba partiet i Lettland. Men ingen reagerade mot attackerna mot Mozaika.

I oktober 2006 var det så dags för val till parlamentet, Janis Smiths, och en av de värsta homofoberna utsågs till ordförande för Kommittén för mänskliga rättigheter och sociala frågor. Utnämningen är ett hån mot själva principen med mänskliga rättigheter.

Utnämningen av den homofobe ordförande och attackerna mot Mozaika vid presskonferensen har visserligen fördömts internationellt - men föga har förändrats på hemmaplan.

Den lettiska regeringens politik och polisens agerande är en skam för Lettland som medlem av EU och trotsar unionens grundläggande värderingar.

Möjlig ljusning, men… nej

I samband med Friendship Days 2006 lade Lettlands premiärminister Aigars Kalvitis, tillika ledare för det liberala partiet, ett förslag om att tackla homofobi genom att aktivt inkludera sexuella minoriteter i det ”Nationella handlingsprogrammet mot diskriminering”. Ledaren för den lettiska katolska kyrkan, Cardinal Janis Pujats, känd för sina homofoba uttalanden, protesterade mot förslaget, tillsammans med ärkebiskop Janis Pujats, Lettlands katolska ledare. Protesterna stöddes också av ”Det första partiet”. Prosterna ledde till att regeringen inte godkände förslaget.

Ministern för social integration har nu begärt att alla partier ska uttrycka sina åsikter i denna fråga. I vår ska alla partier diskutera om sexuella minoriteter ska inkluderas i det nationella handlingsprogrammet.

Under tiden är situationen för hbt-personer i Lettland katastrofal. Därför uppmanar jag alla människor som respekterar mänskliga rättigheter att komma till Friendship Days i Lettland 2007! Den firas den 31 maj till 3 juni, då även en marsch för jämlikhet hålls. Välkomna!

Evita Gosa, styrelseledamot i Mozaika,
alliansen för hbt-personer och deras vänner.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från 4/4 2007

Tina Nevin.

Sex som könsstympad kvinna – hur funkar det?

Smärtor, lidande och korrigerande operationer. Den senaste tiden har kvinnlig könsstympning åter hamnar i fokus. Vid det årliga FN-mötet för...

Läs mer
 
 

En västafrikansk framgångssaga – Senegal har vinnande koncept för att avskaffa könsstympning

Där lagstiftning – liksom otaliga organisationer – gått bet, har föreningen Tostan lyckats. De har sedan starten 1997 fått mer än 1600 byar i...

 

Imamer mot kvinnlig könsstympning

KENYA. Religiösa ledare i nordvästra Kenya har börjat tala om farorna med kvinnlig könsstympning, så kallad FGM (Female Genital Mutilation) på...

Artiklar och reportage

Hitta rätt