Kändis leder Polens nya kvinnoparti – Svensk familjepolitik har inspirerat

Publicerad 2007-04-04 | Uppdaterad 2010-04-20

Polens nya kvinnoparti vill sparka ut gamla politiker ur parlamentet och ersätta dem med kvinnor.
Ottar Rapport har träffat kändisförfattaren Manuela Gretkowska, som leder Partia Kobiet, vilket betyder just kvinnoparti.

Kommentera | 0 kommentarer

Enligt den polska dagstidningen Super Express den 2 april uppgav 11 procent att de att de tänka sig att rösta på det nya kvinnopartiet.

Manuela GretkowskaManuela Gretkowska.

Sedan 2005 styrs Polen av det socialkonservativa partiet Lag och Rättvisa. Partiet leder en moralisk revolution för att låta katolska värden genomsyra nationen. Samtidigt är den politiska oppositionen splittrad. Förtroendet för vänstern - till stora delar bestående av det postkommunistiska partiet - är mycket lågt efter en rad skandaler.

– Både vänstern och högern svek de polska kvinnorna i förra valet, säger Manuela Gretkowska. De lovade mycket före valet men gjorde inget.

Det är besvikelsen på de etablerade politikerna som ligger bakom det nya kvinnopartiet, menar hon. I sitt manifest kallar hon kvinnor till att bilda ett parti, inta parlamentet och bryta den manliga hegemonin.

– En annan anledning till att vi bildat detta parti är högervindarna som blåser, särskilt Polska Familjeförbundet. Deras idéer om att ändra konstitutionen är oacceptabla. Och vänstern kan inte hjälpa till, den är för svag och dessutom avskaffade vänstern det ekonomiska stödet till ensamstående kvinnor.

Det ultrakatolska Polska Familjeförbundet är ett litet parti, men har fått stort inflytande genom sin plats i koalitionsregeringen. Partiet driver bland annat en ändring av konstitutionen, så att rätten till liv ska garanteras från befruktningsögonblicket. En sådan ändring skulle ytterligare skärpa Polens redan mycket stränga abortlagstiftning.

Välfärdssystem enligt skandinavisk modell

”Livet i Frankrike inspirerade mig som medborgare, för medborgarrättskamp, och livet i Sverige inspirerade mig som kvinna, om hur kvinnor kan leva bättre.”

Kvinnopartiet är inte ett ideologiskt parti, betonar Manuela Gretkowska. Istället vill partiet pragmatiskt lösa problem som kvinnor står inför. Det handlar, enligt partiets program, om kvinnors hälsa och ekonomiska situation. Om situationen för ensamstående mammor och utsatta barn, om bristen på sexualundervisning och möjligheter till familjeplanering. I mångt och mycket kan partiets krav sammanfattas i målet att bygga upp ett välfärdssystem av skandinavisk modell.

Och medlet till detta är att ta platser i parlamentet.

Partia Kobiet består av 600 mindre grupper om 10-25 personer, som håller regelbundna möten. Sammanlagt beräknar man att medlemsantalet är 8000. Genomsnittmedlemmen är en utbildad kvinna i 35-40-årsåldern. Män är välkomna, och det sitter en man i partistyrelsen.

En inspirationskälla är det isländska kvinnopartiet, som tog sig in i alltinget och ökade kvinnors representation. En annan är västeuropeiska kvinnorörelser i allmänhet. Manuela Gretkowska har bott i Frankrike och Sverige, och födde sin dotter under tiden i Stockholm.

– Livet i Frankrike inspirerade mig som medborgare, för medborgarrättskamp, och livet i Sverige inspirerade mig som kvinna, om hur kvinnor kan leva bättre. Kvinnor har det mycket bra i Sverige.

Polska, mor, katolik och skandalist

Som författare är Manuela Gretkowska skicklig med orden. Hon beskriver sig utmanande som polska, mor, katolik och skandalist. Även om partiet inte uppfattar sig som ideologiskt, och inte använder feministbegreppet, är det tydligt att det står snarare till vänster än till höger i polsk politik. Robert Biedroń, ledare för Kampanjen mot homofobi säger att han stödjer Manuela Gretkowskas initiativ, även om han i vissa frågor kan tycka annorlunda. Antydningar från politiska motståndare gör gällande att hon skulle ha startat partiet för att sälja fler böcker. Men Manuela Gretkowska tar fasta på att det är en stor fördel att vara känd om man vill få ut sitt budskap. Andra har försökt utan att lyckas.

Abortfrågan splittrar polska kvinnor

Även om Kvinnopartiet tar ställning mot konstitutionsändringen, och för kvinnors rätt att välja abort, så står de frågorna inte högst på agendan. Abortfrågan splittrar polska kvinnor, enligt undersökningar är ungefär lika många för som emot. Så för att hålla kampen samlad, finns annat att fokusera på – som att följa upp FN:s undersökning av kvinnors situation i Polen.

Andra frågor partiet ska driva är bland annat att förlänga mammaledigheten. Regeringen har lagt förslag till att den ska öka till 18 veckor, men det är fortfarande för kort tid, anser Kvinnopartiet. De ska också kämpa för lika lön för lika arbete, och för att möjligheterna att avancera i ens arbete ska vara mera jämlika. De vill driva hårdare straff för misshandel av kvinnor, och för sexuell trafficking.

Nästa ordinarie parlamentsval i Polen är 2009. Tidigare samma år är det val till Europaparlamentet.

– Det blir ett test för oss, på hur starka vi är och vad vi har för möjligheter. På internationella kvinnodagen 8 mars i år var jag i Bryssel och mötte många kvinnliga politiker från olika länder, och det stärkte mig i uppfattningen att ett parti som det jag skapade har en framtid i Europa också.

Text och foto: Gabriel Stille

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från 4/4 2007

Tina Nevin.

Sex som könsstympad kvinna – hur funkar det?

Smärtor, lidande och korrigerande operationer. Den senaste tiden har kvinnlig könsstympning åter hamnar i fokus. Vid det årliga FN-mötet för...

Läs mer
 
 

En västafrikansk framgångssaga – Senegal har vinnande koncept för att avskaffa könsstympning

Där lagstiftning – liksom otaliga organisationer – gått bet, har föreningen Tostan lyckats. De har sedan starten 1997 fått mer än 1600 byar i...

 

Imamer mot kvinnlig könsstympning

KENYA. Religiösa ledare i nordvästra Kenya har börjat tala om farorna med kvinnlig könsstympning, så kallad FGM (Female Genital Mutilation) på...

Artiklar och reportage

Hitta rätt