Samtal om sex gav bättre relationer

Publicerad 2008-04-07 | Uppdaterad 2010-01-08

Sex sågs inte som särskilt viktigt när RFSU började arbeta med Meby behandlingshem 2006. Ungdomarna var förbjudna att ha sexuella relationer på hemmet – så varför skulle man prata om det?

Kommentera | 0 kommentarer
Person vid mur

Efter ett år med pågående samtal om kön, sexualitet och kärlek på Meby är stämningen en helt annan än tidigare. En utvärdering visar att sexualitet är en viktig del i förtroendeskapandet bland de unga – och att diskussionen om sexualitet skapar bättre relationer mellan personal och ungdomar. Maria Bergström är socionom, sexualupplysare och projektledare på RFSU.

Varför var sex så tabu på Mebyhemmet?

Maria Bergström– Meby skiljde sig egentligen inte från de flesta andra behandlingshemmen för ungdomar. Vi vet att det ser ut på samma sätt på många andra ställen. Sex och relationer är ämnen man undviker att ta upp med ungdomarna. Personalen känner ofta en osäkerhet inför hur man kan tala om dessa frågor och väljer då istället tystanden. När man väl talar om det, inom personalgruppen eller med de unga, handlar det ofta om att lösa akuta situationer, säger Maria Bergström.

Vad hände när man började tala om sex?

– Personalen beskrev att relationen till de unga hade blivit bättre och de upplevde att de unga kände ett större förtroende för dem. Personalen hade efter utbildningen känt sig tryggare och öppnare i att möta de ungas frågor kring relationer och sexualitet. Något som märktes bland annat genom att man vågade ta tag i frågor när de dök upp och att man fördjupade samtalen till exempels genom att ställa följdfrågor när någon började prata.

Vilka förändringar såg man hos personalen?

– Det fanns en uttalad vilja hos personalen att ta initiativet till att prata om sexualitet, något som tidigare legat på ungdomarna själva. Sexualitet och relationer fördes in i de kontaktmannasamtal som de har med ungdomarna. Personalen har även ordnat samtalsgrupper och träffar med ungdomarna.

Relationerna blev märkbart bättre, vad betyder det för ungdomarna?

– En effekt är självklart att ungdomarna kan få stöd och hjälp kring fler delar av livet. De fick möjlighet att prata om sina relationer, om sin längtan efter sin partner på annan ort, om svartsjuka och så vidare.

– Men det handlar ju även om relationen kollegor emellan. Att man har diskuterat olika frågor med sina arbetskamrater och därigenom fått möjlighet att utarbeta policys och förhållningssätt i olika frågor. Det leder till en ökad trygghet hos personalen att kunna agera.

Varför tar inte alla som arbetar med ungdomar i Sverige idag in sexualitet och kön som en naturlig del i jobbet? Alla vet väl att mycket av ungdomars liv kretsar kring detta, vem man är, vem man åtrår etcetera?

– Ofta handlar det om en osäkerhet över sin egen roll och kompetens. Man är osäker på om man klarar av att hantera det som kan komma upp i samtalen. Det handlar också om att sex är ett ämne som berör och som kan kännas laddat att ta upp. Det kan kännas intimt att tala om sexualitet, det är därför viktigt att man har ett professionellt förhållningssätt, säger Maria Bergström

Vad händer nu, ska RFSU sprida metoden vidare?

– Vår förhoppning är att inspirera andra behandlingshem till att börja jobba mer med dessa frågor. I vårt samarbete med Mejby behandlingshem kunde vi se att man kan åstadkomma förändringar i verksamheten även med mindre insatser.

Ylva Bergman
Bild: Morguefile (stora)
Anna-Emilia Lundgren (lilla)

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från 7/4 2008

Vietnamesisk flicka

Allt för en pojke

I Vietnam börjar nu fenomenet med ”försvunna flickor” bli ett problem. Fler och fler vietnameser gör abort om de väntar en flicka och FN:s...

Läs mer
 

 • Bild från ett dansgolv

  En killes bekännelse

  Om en kille tafsar på en tjej på krogen är det en självklarhet att hon ska säga ifrån. Men vad händer när tjejer går över gränsen för vad som är ok?...

  Vaginor mot våld

  I USA är V-Day en jättegala med kändisar som Oprah Winfrey, Jessica Alba och Jane Fonda. Även i Stockholm drar Vaginadagen stor publik, förra...

 • Stadsgata på kvällen

  Vad händer med EU:s nya konstitution?

  Nu återstår bara den irländska folkomröstningen innan nya EU-konstitutionen, det så kallade Lissabon-fördraget, kan skrivas under av alla...

  Ungt par

  Vem bestämmer över din kropp?

  I slutet av april arrangerar RFSU en europeisk konferens om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. Bland annat presenteras en unik kartläggning...

 • Person vid mur

  Samtal om sex gav bättre relationer

  Sex sågs inte som särskilt viktigt när RFSU började arbeta med Meby behandlingshem 2006. Ungdomarna var förbjudna att ha sexuella relationer på...

  Blanca Ovelar

  Kvinnor på toppen i Sydamerika

  Blanca Ovelar är Paraguays första kvinnliga presidentkandidat någonsin. Den 20 april går hon till val. Men diskussionen kring kön är en ”icke-fråga”...

 • Olympiska ringar

  Ahdyar enda afghanska kvinnan i OS

  AFGHANISTAN. – Gud gav samma rättigheter till män och kvinnor, därför bryr jag mig inte om vad de säger, berättar den 19-åriga 1 500 metersprintern...

  Kors

  Kyrkokris i Kenya – homofob ärkebiskop hoppar av stor konferens

  KENYA. Vart tionde år samlas 800 anglikanska biskopar och ärkebiskopar från hela världen för den stora så kallade Lambethkonferensen där frågor...

 • Chile förbjuder akut-p-piller

  CHILE. Chile är ett av de få länder där abort är förbjudet under alla omständigheter, även vid våldtäkt eller när kvinnans liv är i fara....

  ”Fel röster får höras”

  I förra numret av Ottar rapport publicerade vi olika röster kring sexköpslagen, både för och emot. Det har väckt reaktioner. Här svarar nätverket...

Hitta rätt