Vad händer med EU:s nya konstitution? – Inget stort hot mot sexuella rättigheter, men viktigt att inte ta framgångar för givna

Publicerad 2008-04-07 | Uppdaterad 2010-01-08

Nu återstår bara den irländska folkomröstningen innan nya EU-konstitutionen, det så kallade Lissabon-fördraget, kan skrivas under av alla medlemsstater. Men vad händer med sexuella och reproduktiva rättigheter? Ottar rapport har kollat läget.

Kommentera | 0 kommentarer
Stadsgata på kvällen

Det var i februari som en av de konservativa polska tvillingarna, president Lech Kaczynski, hotade att blockera undertecknandet av Lissabon-fördraget eftersom.

tvillingarnas parti (Lag och rättvisa) hävdade att en ratificering skulle innebära att homoäktenskap kan bli tillåtet i Polen. Efter att landets premiärminister Donald Tusk hotat med folkomröstning – en majoritet av polackerna stödjer fördraget – backade Kaczynski i slutet av mars. Sedan Polen löste sin hastigt uppkomna ”homo-kris” återstår nu bara den irländska folkomröstningen innan den omarbetade EU-konstitutionen, eller Lissabon-fördraget, kan skrivas under av alla stater.

Förra förslaget till grundlag röstades ner

Förra gången EU ville införa sin nya grundlag – som bland annat innebär att EU får en gemensam president – stoppades fördraget av folkomröstningar som hölls i Frankrike och Holland. För att Lissabon-fördraget ska vara giltigt måste samtliga medlemsländer skriva under.

Svaret från EU efter omröstningarna blev nya förhandlingar och ett nytt fördrag, som kallas Lissabon-fördraget efter platsen för överläggningarna. I dagsläget är det bara irländarna som ska folkomrösta, förmodligen i början av juni, men inget exakt datum är spikat.

Katolska kyrkan får fortsatt ”gräddfil” in i EU

Det förslag som nu föreligger har fått mycket kritik för att det inte skiljer sig nämnvärt från det gamla. Till exempel finns den i Sverige sorgligt odebatterade ”artikel 52” kvar, även om den numera kallas artikel 16 C. Den slår fast religiösa samfunds rätt att agera remissinstans inom EU, och ger därmed till exempel den katolska kyrkan i form av Vatikanstaten en ”gräddfil” rakt in i EU. Artikel 16 C slår fast att även sekulära organisationer har samma rätt. Problemet är att EU-kommissionen sedan flera år har ingående – och hemliga – möten med den extremt välorganiserade och politiskt mäktiga katolska kyrkan.

– Hittills har de omfattande möten som hållits endast inkluderat religiösa företrädare från det mest konservativa lägret, och alla har dessutom varit män, säger Irene Donadio, jurist på IPPF, International Planned Parenthood Federation – en paraplyorganisation för RFSU och dess systerorganisationer.

Ideologiska tolkningar av abort möjligt

Den kanske största frågan ur ett SRHR-perspektiv (sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa) är dokumentet som kallas ”Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna”. Om Lissabon-fördragen ratificeras av alla EU:s medlemsstater blir detta dokument – som bland annat slår fast rätten till att bilda familj och rätten till jämställdhet – bindande för alla länder förutom Polen och Storbritannien, som har förhandlat sig till undantag.

Problemet är att EU saknar en gemensam politik på SRHR-området vilket gör stadgarna öppna för ideologiska tolkningar vad gäller frågor som till exempel abort, hbt-rättigheter och familjelagstiftning.

Det innebär både en öppning för och ett hot mot en progressiv politik vad gäller sexuella och reproduktiva rättigheter – en öppning för att det ger en chans för progressiva krafter att sätta agendan, ett hot för att de mer välorganiserade och inflytelserika religiösa organisationerna kan göra detsamma. Det finns en stor risk att lagstiftningen baxas flera år tillbaka i vissa länder, inte minst på grund av att stadgarna värnar rätten till liv. I en konservativ tolkning kan detta leda till totalförbud mot aborter och ett stopp för stamcellsforskning.

Lärare får rätt att neka sexualundervisning

Stadgan om rättigheter innehåller också ett avsnitt som slår fast rätten för till exempel lärare och läkare att neka sexualundervisning eller till att utföra aborter av religiösa skäl.

I och med att det fortfarande kommer att vara upp till varje enskilt medlemsland att utmejsla sin egen SRHR-politik kommer det nog att dröja länge innan EU blir den kraft som ger maltesiska kvinnor rätt till abort eller ser till att bögar i Slovakien får gifta sig.

– Personligen tror jag inte att vi kommer att se få framgångar på SRHR-området innan det finns en genomgripande konsensus i samtliga medlemsstater, säger Irene Donadio.

Hon poängterar att det är viktigt att de som arbetar för utökade SRHR-rättigheter inom EU mobiliserar allt stöd och alla resurser de kan uppbåda för att försöka påverka politiken.

– Problemet är att den tysta majoriteten i Europa oftast är för kvinnans rätt till abort, men att de sällan hörs. Det finns också en tendens att se de friheter vi hittills uppnått som givna.

Däremot innebär konstitutionen att jämställdhet blir ett tydligt mål för unionens arbete, det betyder till exempel att man kan driva frågor om könsdiskriminering på Europanivå och att alla parlamentets beslut ska fattas med hänsyn till jämställdhet. Fördraget slår också fast till exempel hbt-personers möjligheter att få rättslig prövning vid diskriminering samt att barnfrågor får så kallade rättslig grund. Det senare innebär bland annat att det går att driva juridiska processer om ett barn blir bortgift eller utsatt för misshandel.

Vi får inte ta framgångar för givna

Donadio efterlyser ett starkare engagemang i såväl media som bland beslutsfattare för att slå vakt om framgångar och kunna nå nya mål. Men hon är också kritisk mot SRHR-rörelsen som hon menar måste anpassa sig efter dagens europeiska verklighet.

– Vi måste förvandla den gamla och vita feministiska rörelsen till en öppen och yngre mångkulturell rörelse där mänskliga rättigheter står i fokus.

IPPF vill inte kalla läget i Europa vad gäller SRHR-frågor dramatiskt, men att det är viktigt att inte ta framgångarna som uppnåtts för givna.

– Vi kommer alltid att behöva försvara de framgångar vi uppnår, vilka de än blir. Inte minst eftersom EU numera har många stater där konservativa och religiösa krafter har fått stort inflytande efter järnridåns fall.

Anna Hellgren
Bild: lebeaupinagnes/Flikr.com

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från 7/4 2008

Vietnamesisk flicka

Allt för en pojke

I Vietnam börjar nu fenomenet med ”försvunna flickor” bli ett problem. Fler och fler vietnameser gör abort om de väntar en flicka och FN:s...

Läs mer
 

 • Bild från ett dansgolv

  En killes bekännelse

  Om en kille tafsar på en tjej på krogen är det en självklarhet att hon ska säga ifrån. Men vad händer när tjejer går över gränsen för vad som är ok?...

  Vaginor mot våld

  I USA är V-Day en jättegala med kändisar som Oprah Winfrey, Jessica Alba och Jane Fonda. Även i Stockholm drar Vaginadagen stor publik, förra...

 • Stadsgata på kvällen

  Vad händer med EU:s nya konstitution?

  Nu återstår bara den irländska folkomröstningen innan nya EU-konstitutionen, det så kallade Lissabon-fördraget, kan skrivas under av alla...

  Ungt par

  Vem bestämmer över din kropp?

  I slutet av april arrangerar RFSU en europeisk konferens om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. Bland annat presenteras en unik kartläggning...

 • Person vid mur

  Samtal om sex gav bättre relationer

  Sex sågs inte som särskilt viktigt när RFSU började arbeta med Meby behandlingshem 2006. Ungdomarna var förbjudna att ha sexuella relationer på...

  Blanca Ovelar

  Kvinnor på toppen i Sydamerika

  Blanca Ovelar är Paraguays första kvinnliga presidentkandidat någonsin. Den 20 april går hon till val. Men diskussionen kring kön är en ”icke-fråga”...

 • Olympiska ringar

  Ahdyar enda afghanska kvinnan i OS

  AFGHANISTAN. – Gud gav samma rättigheter till män och kvinnor, därför bryr jag mig inte om vad de säger, berättar den 19-åriga 1 500 metersprintern...

  Kors

  Kyrkokris i Kenya – homofob ärkebiskop hoppar av stor konferens

  KENYA. Vart tionde år samlas 800 anglikanska biskopar och ärkebiskopar från hela världen för den stora så kallade Lambethkonferensen där frågor...

 • Chile förbjuder akut-p-piller

  CHILE. Chile är ett av de få länder där abort är förbjudet under alla omständigheter, även vid våldtäkt eller när kvinnans liv är i fara....

  ”Fel röster får höras”

  I förra numret av Ottar rapport publicerade vi olika röster kring sexköpslagen, både för och emot. Det har väckt reaktioner. Här svarar nätverket...

Hitta rätt