EU minskar stödet till familjeplanering i utvecklingsländer

Publicerad 2008-10-08 | Uppdaterad 2010-01-06

Att få ned mödradödligheten i världen är en förutsättning för att bekämpa fattigdomen. Trots det har EU:s medlemsstater dragit ner på stödet till familjeplanering i de mest utsatta länderna.

Kommentera | 0 kommentarer
Bild på Anne Van Lancker

År 2000 enades världens länder om det ambitiösa målet att halvera fattigdomen till 2015. Åtta delmål sattes upp. Mål 2 handlar om att alla barn ska gå i grundskolan, mål 3 om att främja jämställdhet, mål 4 om att bekämpa barnadödligheten – och mål 5 om att minska mödradödligheten.

Det är inte matematik på hög nivå att lista ut att en flicka eller kvinna som kan undvika oönskade graviditeter och får välja hur många barn hon vill ha, och när, har lättare att försörja sin familj, bidra till samhällsutvecklingen och på sikt till en mer hållbar miljö.

I år har vi kommit halvvägs och flera uppföljningar av millenniemålen visade att ingen nämnvärd minskning av mödradödligheten har skett.

EU största bidragsgivaren

EU är idag den största bidragsgivaren till utvecklingsländerna. 2007 svarade EU för 64 procent av det internationella utvecklingsbiståndet, enligt en ny studie av den tyska organisationen German Foundation for World Population (DSW) och den Europeiska parlamentarikerorganisationen European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF). Studien visar att stödet till familjeplanering och basal hälsovård till kvinnor och mödrar har minskat med 7,8 procent, vilket motsvarar cirka 160 US-dollar.

Konsekvensen är att 200 miljoner kvinnor söder om Sahara får fortsatt dålig tillgång till familjeplanering, och att en av 16 kvinnor dör i samband med graviditet.

Staffan Bergström är professor i internationell hälsa vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Han menar att mödradödligheten är vår tids största skandal om man också räknar in de barn som inte överlever på grund av bristande mödravård. Antalet dödsfall blir då 7,5 miljon varje år – det är fler än vad som dör av aids, malaria och tuberkulos sammanlagt (5 miljoner).

Svensk satsning försvinner i splittrat EU

En ny rapport från UNICEF visar att mödradödligheten nu endast minskar med en procent per år, att takten skulle behöva vara närmare 5,5 procent för att nå målet och att inga svåra åtgärder behövs – bara tillgång till hälsovård för kvinnor, barn och mödrar.

Biståndsminister Gunilla Carlsson presenterade nyligen regeringens budgetproposition där anslaget till det svenska biståndet ökas med 2 miljarder, varav 100 extra miljoner ska gå just till mödradödligheten. Sverige har ett gott internationellt anseende när det gäller dessa frågor, och vad regeringen säger spelar roll.

Problemet är att en stor del av biståndet kanaliseras via EU – som inte längre kan tala med en gemensam röst vad gäller frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – och nu drar EU dessutom ned på stödet till de mest utsatta grupperna.

Den 4 september antog EU-parlamentet en resolution där man uppmanar EU-länderna att öka stödet till de utsatta länderna.

– EU-länder bekräftar gång på gång stödet till reproduktiv hälsa. Men var är pengarna som stödjer retoriken? Undrar Anne Van Lancker, EU-parlamentariker för de flamländska socialisterna i Belgien.

Text: Ylva Bergman
Bild: www.annevanlancker.be/

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från 8/10 2008

Bild på kvinna med barn.

EU minskar stödet till familjeplanering i utvecklingsländer

Att få ned mödradödligheten i världen är en förutsättning för att bekämpa fattigdomen. Trots det har EU:s medlemsstater dragit ner på stödet till...

Läs mer
 
Bild på Karin Alfredsson
 

Hon gör fiktion av verkligheten

Karin Alfredsson, författare, journalist och mamma-ambassadör, har precis kommit ut med den hyllade dokumentärthrillern "Kvinnorna på 10:e...

Bild på paneldeltagarna och scen.
 

Bokmässan 2008: Mamma med risk för ditt liv

Mamma-ambassadörerna Kattis Ahlström, Katarina Wennstam och Karin Alfredsson höll ett engagerat samtal om vikten av att minska mödradödligheten i...

Artiklar och reportage

 

Ställ högre krav på uppföljning – Sveriges ambassader prioriterar inte sexuella rättigheter

För snart tre år sedan antogs Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-politiken). Sverige blev ett...

 

Transsexuella Diane vann diskrimineringsmål

USA. En tidigare chef över en specialstyrka inom amerikanska armén blev nekad jobbet som terroristanalytiker på Kongressbiblioteket i Washington för...

Hitta rätt