Ställ högre krav på uppföljning – Sveriges ambassader prioriterar inte sexuella rättigheter

Publicerad 2008-10-08 | Uppdaterad 2010-01-06

Kommentera | 0 kommentarer

Bild på skribenternaFör snart tre år sedan antogs Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-politiken). Sverige blev ett av de första länderna i världen med att ha en politik som inkluderar både ett hälso- och ett rättighetsperspektiv. Tidigare var det vanligt att politiska dokument främst såg SRHR som en hälsofråga. I vår magisteruppsats intervjuade vi ambassadpersonal i Bosnien och Hercegovina, Kina, Makedonien och Tanzania för att se om politiken har blivit genomförd.

Alla ambassader hade hört talas om policyn men det var stora skillnader i hur den användes. En ambassad hade till exempel inte ens fått en papperskopia av policyn medan andra arbetade med frågorna i det dagliga arbetet. Tanken med SRHR-politiken är att den ska användas tvärsektoriellt, i alla politikområden, och därför måste den tas upp i allt utvecklingssamarbete. I länder som Tanzania, där hiv ska genomsyra alla sektorer av samarbetet och hiv-situationen märks i vardagen, upplevs det lättare att arbeta med policyn än i till exempel Makedonien där Sverige samarbetar inom lantbrukssektorn.

Statskontoret har gjort flera undersökningar som visar att komplexiteten inom statlig förvaltning på senare år har ökat. Det beror bland annat på att fler frågor betecknas som tvärsektoriella vilket kräver ökat samarbete mellan myndigheter, departement och organisationer. Alla tvärsektoriella frågor är inte konkret formulerade med mätbara mål utan tecknar istället en politisk vision och ett förhållningssätt till en fråga som det är önskvärt att förvaltningen har. SRHR-politiken är en sådan vision. Den innehåller inga mätbara mål eller krav på återrapportering. Det gör att den är svår att implementera.

Strax efter att SRHR-politiken kom blev det regeringsskifte. På UD arbetade man med en plan som skulle skickas ut till ambassaderna och ge råd om hur man kan arbeta med SRHR. Regeringsskiftet och knappa resurser har gjort att den inte har färdigställts och skickats ut.

För att lättare kunna användas på en lägre nivå, som av ambassader, behöver policyn antagligen brytas ner i mindre delar med mål specifika för varje land. Om ambassaderna måste börja redovisa det arbete som sker med SRHR skulle det kunna fungera både som en morot och piska till förbättring.

Politiken är ambitiös och vill politikerna att visionen ska anammas tvärsektoriellt av förvaltningen måste, enligt vår mening, fler styrmedel användas. Det räcker inte med att den enbart läses av de tjänstemän som jobbar med hälsofrågor.

Viktoria Asp och Lisen Solberg Wersäll
(Pol mag offentlig förvaltning, Göteborgs Universitet)

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från 8/10 2008

Bild på kvinna med barn.

EU minskar stödet till familjeplanering i utvecklingsländer

Att få ned mödradödligheten i världen är en förutsättning för att bekämpa fattigdomen. Trots det har EU:s medlemsstater dragit ner på stödet till...

Läs mer
 
Bild på Karin Alfredsson
 

Hon gör fiktion av verkligheten

Karin Alfredsson, författare, journalist och mamma-ambassadör, har precis kommit ut med den hyllade dokumentärthrillern "Kvinnorna på 10:e...

Bild på paneldeltagarna och scen.
 

Bokmässan 2008: Mamma med risk för ditt liv

Mamma-ambassadörerna Kattis Ahlström, Katarina Wennstam och Karin Alfredsson höll ett engagerat samtal om vikten av att minska mödradödligheten i...

Artiklar och reportage

 

Ställ högre krav på uppföljning – Sveriges ambassader prioriterar inte sexuella rättigheter

För snart tre år sedan antogs Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-politiken). Sverige blev ett...

 

Transsexuella Diane vann diskrimineringsmål

USA. En tidigare chef över en specialstyrka inom amerikanska armén blev nekad jobbet som terroristanalytiker på Kongressbiblioteket i Washington för...

Hitta rätt