Hiv i Sverige och världen

Publicerad 2008-04-20 | Uppdaterad 2009-11-15

Uttalande från RFSU:s kongress.

Kommentera | 0 kommentarer

Hiv är en global sexualpolitisk fråga. Idag lever 33 miljoner människor världen över med hiv. Kampen mot hiv måste intensifieras. En huvudfråga för Sverige måste vara det förebyggande arbetet. Livsvillkoren för hivpositiva och frågan om hur epidemin ska stoppas är två av de mest laddade politiska frågorna i vår tid. Brist på makt gör att kvinnor och homo- och bisexuella och transpersoner i många fattiga länder är mer utsatta för hiv.

För att stoppa spridningen måste politiska ledare våga prata om sexuella rättigheter. I många delar av världen vägrar politiska ledare tala om hiv. Genom sitt motstånd mot kondomer har till exempel romersk-katolska kyrkan, muslimska samfund och USA:s president ett direkt ansvar för epidemins spridning i många länder.

I Sverige är hiv fortfarande omgärdat av ett starkt stigma, få hivpositiva känner att de vågar berätta om sjukdomen. Många lever också ovetandes om sin hivstatus. Antalet personer som smittas med hiv ökar i Sverige. Enligt Smittskyddsinstitutet smittades 70 procent fler personer av hiv i Sverige år 2007 än året innan. Ökningen sker i alla grupper men är störst bland män som har sex med män. Trots att fler smittas har inte de statliga anslagen till förebyggande åtgärder ökat i tillräcklig utsträckning.

RFSU:s kongress 2008 kräver:

  • att regeringen ökar anslagen till det hiv-preventiva arbetet samt att en nationell kampanj om hiv och sexuellt överförbara infektioner genomförs.
  • att utbildning i sex- och samlevnadsundervisning blir obligatorisk på lärarutbildningarna.
  • att stat, kommun och landsting i större utsträckning involverar hivpositiva i kampen mot hiv.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt