Nya sexvanor kräver ny politik

Publicerad 2008-01-22 | Uppdaterad 2009-11-15

Kommentera | 0 kommentarer

Socialstyrelsens rapport "Hiv/aids i Sverige 1987-2007" som presenteras idag visar på en mer öppen syn på sex bland kvinnor och män i Sverige. Vi byter partner med tätare mellanrum och har fler tillfälliga sexuella kontakter idag jämfört med tidigare.

– Man bejakar sin lust och det är positivt. Men rapporten visar också att många är dåliga på att använda kondom. Trots att de känner till riskerna med hiv och könssjukdomar som klamydia tar många unga onödiga risker idag i samband med sexuella kontakter, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

Rapporten visar att riskbeteendet ökat mest bland unga människor, i första hand tonåringar och personer i 20-årsåldern. RFSU menar att det nu krävs kraftiga informationsinsatser riktade till unga för att öka kondomanvändandet.

– Regeringen har i flera olika sammanhang talat om vikten av preventiva insatser för att förhindra oönskade graviditeter och spridningen av könssjukdomar, men vi väntar fortfarande på konkret politik. Regeringens anslag till insatser för att motverka spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar har i praktiken minskat under flera år, säger Åsa Regnér.

RFSU menar att det vid sidan om informationskampanjer krävs en satsning på skolans sex- och samlevnadsundervisning, särskilt när det gäller lärarnas kompetens. Ska man kunna påverka unga människors kondomanvändning måste de få möjlighet att samtala om de svårigheter de upplever med att använda kondom.

– Vi behöver prata om kondomer på ett nytt sätt; i informationskampanjer, i skolan och på ungdomsmottagningarna, säger Åsa Regnér.

För mer information kontakta RFSU:s pressekreterare Joakim Jakobsson: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt