RFSU kommenterar ny abortstatistik

Publicerad 2008-04-18 | Uppdaterad 2009-11-15

Kommentera | 0 kommentarer

Idag presenterar Socialstyrelsen statistik över utförda aborter i Sverige 2007. Den visar att tonårsaborterna har gått ner med nästan 2,5 procent sedan förra året. Däremot ökar aborterna totalt sett med 2 procent. 2007 utfördes 37 200 aborter i Sverige jämfört med 36 045 året innan.

– Det är glädjande att tonåringar i mindre utsträckning blir oönskat gravida, men samtidigt visar Socialstyrelsens statistik att det finns stora regionala skillnader. Stockholm, Göteborg och Gotland skiljer sig till exempel mycket från Kronobergs och Jönköpings län, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

– Nu närmar vi oss sommaren och vi vet från föregående år att tillgängligheten till ungdomsmottagningarna brukar minska då. Det är inte acceptabelt att unga människor under sommaren har sämre möjlighet att få preventivmedel och rådgivning än under resten av året. Ungdomsmottagningarna stänger när de behövs som mest, säger Åsa Regnér.

Socialstyrelsens statistik visar även att nästan 75 procent av alla aborter utfördes före utgången av 9:e graviditetsveckan år 2007, vilket är en uppgång från 73 procent år 2006.

– Att aborter utförs tidigt i graviditeten gör att kvinnan har möjlighet att själv välja abortmetod, vilket är positivt. Allt fler väljer medicinsk abort som metod när de har valmöjlighet, säger Åsa Regnér.

– Att antalet aborter totalt sett fortsätter att öka visar på vikten av att regeringen nu verkligen satsar brett på det preventiva arbetet. Om antalet oönskade graviditeter minskar, minskar sannolikt även spridningen av hiv och övriga sexuellt överförbara infektioner, säger Åsa Regnér.

För mer information kontakta RFSU:s pressekreterare Joakim Jakobsson: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt