RFSU kritiska till regeringens folkhälsoproposition

Publicerad 2008-03-12 | Uppdaterad 2009-11-15

Kommentera | 0 kommentarer

Folkhälsominister Maria Larsson presenterade idag regeringens folkhälsoproposition. Regeringen avsätter i propositionen 145 miljoner årligen för att förebygga hiv och övriga smittsamma sjukdomar. RFSU tycker att det är positivt att sexuell och reproduktiv hälsa finns kvar som ett av målen för folkhälsopolitiken, men är mycket kritiska till att regeringen inte ökar anslagen för att motverka spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

– Trots regeringens löfte att satsa på förebyggande insatser väljer man att inte avsätta mer pengar till det förebyggande arbetet. Liksom förra året urholkar man anslagen till det svenska preventionsarbetet. Det är orimligt i ett skede när både hiv och klamydia ökar kraftigt, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

Smittskyddsinstitutets statistik över antalet nysmittade med hiv i Sverige 2007 visar en ökning av antalet fall med 70 procent jämfört med 2006. 178 personer smittades med hiv i Sverige förra året.

– Den ökning som konstaterats är mycket oroande och det krävs kraftfulla och samordnade insatser för att bryta utvecklingen. Att regeringen inte tar ökningen av hiv på allvar är upprörande, säger Åsa Regnér.

För mer information kontakta RFSU:s pressekreterare Joakim Jakobsson: 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt