Riktlinjer kring sexbrottslagen nödvändiga

Publicerad 2009-04-16 | Uppdaterad 2009-11-16

Åklagare hotar åtala barnmorskor som skriver ut p-piller till flickor under 15 år.

Kommentera | 0 kommentarer

Media rapporterar just nu om en åklagare i Gävleborg som hotar att åtala personal vid ungdomsmottagningarna som skriver ut p-piller till flickor under 15 år. Anledningen är att personalen enligt honom gör sig skyldig till medhjälp till våldtäkt.

Detta sätter fingret på ett problem som RFSU länge varnat för. Förra våren genomförde RFSU en enkätstudie bland landets ungdomsmottagningar där vi bland annat frågade om, och i så fall hur, de förändringar som infördes i sexualbrottslagstiftningen 2005 påverkat dem.

Svaren tyder på att det i dag finns en stor osäkerhet kring hur lagen ska tolkas och vad 15-årsgränsen egentligen innebär.

Ändringarna i sexualbrottslagen kom till för att ge unga människor ett stärkt skydd, inte för att förhindra två 14-åringar från att ha sex med varandra. Lagen anger också att det inte ska anses som ett brott om åldersskillnaden är ringa, även om en av personerna är under 15 år. Det är inte heller olagligt att skriva ut p-piller till personer under 15 år.

Ungdomsmottagningarna i Sverige arbetar utifrån att unga människor har rätt till sin sexualitet, en inställning som RFSU delar. De stöttar och erbjuder rådgivning i frågor om sexualitet och samlevnad, bland annat för att förhindra oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner. Detta arbete hotas av den stora osäkerhet som finns om hur sexualbrottslagstiftningen ska tolkas.

– Unga människor har rätt till korrekt information om de lagar och regler som finns kring sexualitet. Det är också viktigt att alla får samma information, oavsett var i landet de bor. RFSU uppmanar därför Socialstyrelsen eller annan lämplig myndighet att ta den osäkerhet som råder på landets ungdomsmottagningar på allvar och förtydliga hur lagstiftningen ska förstås, säger Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU.

– Personalen på ungdomsmottagningarna måste få känna sig trygga och bekväma i sina möten med unga människor, liksom med de budskap de förmedlar till ungdomarna, säger Åsa Regnér.

– Det pågår redan en statlig utredning om konsekvenserna av den nya sexualbrottslagstiftningen. Det är bra, men RFSU understryker vikten av att redan nu ta fram en policy som klargör att det inte är olagligt att skriva ut p-piller till en 14-åring, säger Åsa Regnér.

För mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU. 070-552 00 81.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt